Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2019-06-13

Sammanträde 2019-06-13

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 4 juni 2019

3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

5 För förbättrad arbetssituation för förskollärare och barnskötare - Slutrapport med handlingsplan

6 Månadsrapport maj 2019

9 Anmälan till Kvalitetsutmärkelsen 2019

10 Anpassningar i befintliga lokaler för utökning av grundsärskola i Rinkebyskolan

11 Verksamhetsanpassningar för kapacitetsökning på Östbergaskolan

12 Inhyrningsmedgivande samt anpassning av skolgårdsyta på fastigheten Kilaberg 1, Hägersten

13 Om- och nybyggnation för kapacitetsökning på Bäckahagens skola

14 Evakueringslösningar och byggkostnader i samband med till- och ombyggnad av Lillholmsskolan

Dnr. 2.6.3-6541/2018 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Motion om social investeringsfond i Stockholms stad

17 Policy för sociala medier i Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr. KS 2018/1303
Dnr. 1.6.1-4012/2019 (Omedelbar justering)

18 Teckenspråkets juridiska status

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2018/1520
Dnr. 1.6.1- 3444/2019

20 Föreläggande vid vite att fullgöra skolplikten

Dnr. 4.2.2-1781/2019 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för arbetstagarrepresentanter

21 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev vid Stockholms hotell- och restaurangskola

Dnr. 4.3.1- 5239/2019
Ej närvarorätt för arbetstagarrepresentanter

22 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev vid Stockholms hotell- och restaurangskola

Dnr. 4.3.1- 5147/2019
Ej närvarorätt för arbetstagarrepresentanter

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp den 4 juni 2019.

§3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

§4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§5 För förbättrad arbetssituation för förskollärare och barnskötare - Slutrapport med handlingsplan

§6 Månadsrapport maj 2019

§9 Anmälan till Kvalitetsutmärkelsen 2019

§10 Anpassningar i befintliga lokaler för utökning av grundsärskola i Rinkebyskolan

§11 Verksamhetsanpassningar för kapacitetsökning på Östbergaskolan

§12 Inhyrningsmedgivande samt anpassning av skolgårdsyta på fastigheten Kilaberg 1, Hägersten

§13 Om- och nybyggnation för kapacitetsökning på Bäckahagens skola

§14 Evakueringslösningar och byggkostnader i samband med till- och ombyggnad av Lillholmsskolan

§20 Föreläggande vid vite att fullgöra skolplikten

§21 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev vid Stockholms hotell- och restaurangskola

§22 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev vid Stockholms hotell- och restaurangskola