Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2019-10-24

Sammanträde 2019-10-24

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll

2:1 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 1 oktober 2019 samt den 15 oktober 2019

2:2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor den 9 oktober 2019

3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

5 Månadsrapport september 2019

Beslutsärenden

6 Detaljprojektering och start av upphandling för ombyggnation av hus A- E vid Enskede skola

9 Avgift vid ansökan om godkännande att starta fristående förskola eller fritidshem och vid ansökan om ändringar i befintlig verksamhet

10 Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2020/2021

11 Ändring av reglementen för vissa facknämnder och stadsdelsnämnderna samt i de allmänna bestämmelserna för stadens nämnder

- Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr. KS 2019/1121
Dnr. 1.6.1 -6963/2019

12 Inför ett kommunalt föreningsbidrag till nationella minoriteter

- Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr. KS 2019/748
Dnr. 1.6.1 -6964/2019 (omedelbar justering)

13 Stockholms stads näringslivspolicy

- Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr. KS 2019/273.
Dnr. 1.6.1 -7278/2019

14 Central kostenhet för hållbar mat i stadens verksamheter

15 Yttrande i mål om laglighetsprövning av anställningsbeslut

Dnr. 1.8.1 -8052/2019 (omedelbar justering)

16 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev vid Enskede gårds gymnasium

17 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev vid Enskede gårds gymnasium

18 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev vid Enskede gårds gymnasium

Tillkomna ärenden

19 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev vid Bernadottegymnasiet

20 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev vid ESS- gymnasiet

21 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev samt förlängning av avstängning vid Bernadottegymnasiet

Dnr. 4.3.1- 9284/2019
(omedelbar justering)

22 Sammanträdestider för utbildningsnämnden år 2020

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll

§3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

§4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§5 Månadsrapport september 2019

§6 Detaljprojektering och start av upphandling för ombyggnation av hus A- E vid Enskede skola

§9 Avgift vid ansökan om godkännande att starta fristående förskola eller fritidshem...

§10 Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2020/2021

§11 Ändring av reglementen för vissa facknämnder och stadsdelsnämnderna samt i de allmänna bestämmelserna för stadens nämnder

§15 Yttrande i mål om laglighetsprövning av anställningsbeslut

§16 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev vid Enskede gårds gymnasium

§17 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev vid Enskede gårds gymnasium

§18 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev vid Enskede gårds gymnasium

§19 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev vid Bernadottegymnasiet

§20 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev vid ESS- gymnasiet

§21 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev samt förlängning av avstängning vid Bernadottegymnasiet

§22 Sammanträdestider för utbildningsnämnden år 2020