Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2019-12-12

Sammanträde 2019-12-12

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll

2.1. Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 3
december 2019

2.2. Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor den
27 november 2019

3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

5 Månadsrapport november 2019

Beslutsärenden

6 Verksamhetsplan 2020 för utbildningsnämnden

Dnr. 1.2.1 -9811 -2019 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
6.01_dnr. 1.2.1-9811-2019 Bilaga 01 Schablongrundande samt interkommunala barn och elever 2020.pdf (138 kb) 6.02_dnr.1.2.1-9811-2019 Bilaga 02 Obligatoriska bilagor UtbN 2020.pdf (47 kb) 6.03_dnr.1.2.1-9811-2019 Bilaga 03 Anslagsenheter 2020.pdf (68 kb) 6.04_dnr.1.2.1-9811-2019 Bilaga 04 Kommunala grund- och gymnasieskolor 2020.pdf (142 kb) 6.05_dnr.1.2.1-9811-2019 Bilaga 05 Ersättningar till skolor 2020.pdf (2 254 kb) 6.06_dnr.1.2.1-9811-2019 Bilaga 06 Regler för resultatenheter.pdf (197 kb) 6.07_dnr.1.2.1-9811-2019 Bilaga 07 Modell för prissättning av tjänster från Avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsa.pdf (164 kb) 6.08_dnr.1.2.1-9811-2019 Bilaga 08 a och b Riktlinjer för samt fördelning av investeringsmedel.pdf (272 kb) 6.09_dnr.1.2.1-9811-2019 Bilaga 09 Prislista serviceförvaltningen.pdf (184 kb) 6.10_dnr.1.2.1-9811-2019 Bilaga 10 Prislista IT.pdf (201 kb) 6.11_dnr.1.2.1-9811-2019 Bilaga 11 Plan för upphandling 2020.pdf (41 kb) 6.12_dnr.1.2.1-9811-2019 Bilaga 12 Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan.pdf (294 kb) 6.13_dnr.1.2.1-9811-2019 Bilaga 13 Lokalprojekt med större hyresförändringar 2019-2020.pdf (184 kb) 6.14_dnr.1.2.1-9811-2019 Bilaga 14 Kompetensförsörjningsplan för förskola, grundskola och gymnasieskola.pdf (472 kb) 6.15.1_dnr.1.2.1-9811-2019 Bilaga 15 1. Ansökan om medel från stadens kompetensutvecklingssatsning, prio 1.pdf (459 kb) 6.15.2_dnr.1.2.1-9811-2019 Bilaga 15 2. Ansökan om medel från stadens kompetensutvecklingssatsning, prio 2.pdf (292 kb) 6.16_dnr.1.2.1-9811-2019 Bilaga 16 Pågående och planerade digitaliseringsprojekt.pdf (24 kb) 6.17_dnr.1.2.1-9811-2019 Bilaga 17 Målstruktur verksamhetsplan 2020.pdf (44 kb) 6.18_dnr.1.2.1-9811-2019 Bilaga 18 Organisationsskiss.pdf (71 kb)

7 Återkallelse av godkännande av huvudman för förskola

Dnr. 3.3.1 -11079/2018 (omedelbar justering)

8 Temporär ersättning till skolor där samtliga elever är i behov av särskilt stöd

11 Inhyrning av lokaler på Hornsgatan 124

Dnr. 2.6. 3-11454/2018 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Rese- och mötespolicy för Stockholms stad

14 Skyltning på de nationella minoritetsspråken i stadens offentliga lokaler

15 Tillväxtstrategi för kulturskolan

- svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2019/848
Dnr. 1.6.1 -7620/2019 (omedelbar justering)

16 Kulturhus i varje stadsdelsområde

- svar på remiss från kommunstyrelsen , KS 2019/847
Dnr. 1.6.1 -7619/2019 (omedelbar justering)

17 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev på ESS- gymnasiet

Dnr. 4.3.1 -10385/2019

Publiceras inte

18 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev på Enskede gårds gymnasium

Dnr. 4.3.1 -10262/2019

Publiceras inte

19 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev på Enskede gårds gymnasium

Dnr. 4.3.1 -10569/2019

Publiceras inte

20 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev på Enskede gårds gymnasium

Dnr. 4.3.1 -10570/2019

Publiceras inte

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll

§3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

§4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§5 Månadsrapport november 2019

§6 Verksamhetsplan 2020 för utbildningsnämnden

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
6.01_dnr. 1.2.1-9811-2019 Bilaga 01 Schablongrundande samt interkommunala barn och elever 2020.pdf (138 kb) 6.02_dnr.1.2.1-9811-2019 Bilaga 02 Obligatoriska bilagor UtbN 2020.pdf (47 kb) 6.03_dnr.1.2.1-9811-2019 Bilaga 03 Anslagsenheter 2020.pdf (68 kb) 6.04_dnr.1.2.1-9811-2019 Bilaga 04 Kommunala grund- och gymnasieskolor 2020.pdf (142 kb) 6.05_dnr.1.2.1-9811-2019 Bilaga 05 Ersättningar till skolor 2020.pdf (2 254 kb) 6.06_dnr.1.2.1-9811-2019 Bilaga 06 Regler för resultatenheter.pdf (197 kb) 6.07_dnr.1.2.1-9811-2019 Bilaga 07 Modell för prissättning av tjänster från Avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsa.pdf (164 kb) 6.08_dnr.1.2.1-9811-2019 Bilaga 08 a och b Riktlinjer för samt fördelning av investeringsmedel.pdf (272 kb) 6.09_dnr.1.2.1-9811-2019 Bilaga 09 Prislista serviceförvaltningen.pdf (184 kb) 6.10_dnr.1.2.1-9811-2019 Bilaga 10 Prislista IT.pdf (201 kb) 6.11_dnr.1.2.1-9811-2019 Bilaga 11 Plan för upphandling 2020.pdf (41 kb) 6.12_dnr.1.2.1-9811-2019 Bilaga 12 Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan.pdf (294 kb) 6.13_dnr.1.2.1-9811-2019 Bilaga 13 Lokalprojekt med större hyresförändringar 2019-2020.pdf (184 kb) 6.14_dnr.1.2.1-9811-2019 Bilaga 14 Kompetensförsörjningsplan för förskola, grundskola och gymnasieskola.pdf (472 kb) 6.15.1_dnr.1.2.1-9811-2019 Bilaga 15 1. Ansökan om medel från stadens kompetensutvecklingssatsning, prio 1.pdf (459 kb) 6.15.2_dnr.1.2.1-9811-2019 Bilaga 15 2. Ansökan om medel från stadens kompetensutvecklingssatsning, prio 2.pdf (292 kb) 6.16_dnr.1.2.1-9811-2019 Bilaga 16 Pågående och planerade digitaliseringsprojekt.pdf (24 kb) 6.17_dnr.1.2.1-9811-2019 Bilaga 17 Målstruktur verksamhetsplan 2020.pdf (44 kb) 6.18_dnr.1.2.1-9811-2019 Bilaga 18 Organisationsskiss.pdf (71 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
§6_prot_20191212.pdf (175 kb)

§7 Återkallelse av godkännande av huvudman för förskola

§8 Temporär ersättning till skolor där samtliga elever är i behov av särskilt stöd

§11 Inhyrning av lokaler på Hornsgatan 124

§17 Prövning av rektorns beslut om omedelbar avstängning av elev på ESS- gymnasiet

§18 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev på Enskede gårds gymnasium

§19 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev på Enskede gårds gymnasium

§20 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev på Enskede gårds gymnasium