Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2020-02-06

Sammanträde 2020-02-06

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten (sammanträdena är ej öppna för allmänheten)

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll

2:1 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 28 januari 2020.

2:2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor 22 januari 2020.

3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

Beslutsärenden

5 Verksamhetsberättelse 2019 för utbildningsnämnden

6 Etablering av paviljong och idrottstält vid Adolfbergsskolan

8 Paviljongetablering vid Kristinebergsskolan

- Förslag till genomförandebeslut
Dnr. 2.6.3 -5086/2019 (omedelbar justering)

9 Verksamhetsanpassningar av Olaus Petriskolan

- Förslag till genomförandebeslut
Dnr. 2.6.3 -11457/2018 (omedelbar justering)

10 Klimathandlingsplan 2020-2023

- svar på remiss från kommunstyrelsen , KS 2019/1041
Dnr. 1.6.1 -10167/2019 (omedelbar justering)

11 Nytt miljöprogram för Stockholm 2020-2023

-svar på remiss från kommunstyrelsen , KS 2019/1040
Dnr. 1.6.1-10168/2019 (omedelbar justering)

13 Minska segregationen med förändrade upptagningsområden

14 Missbruk och kriminalitet – socialtjänstens arbete med barn och unga

15 Strategi för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet

16 Möjlighet till betyg från årskurs 4

- svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2019/1907
Dnr. 1.6.1 -10916/2019 (omedelbar justering)

17 Motion om gratis mensskydd i skolan

- svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2019/874
Dnr. 1.6.1 -10426/2019 (omedelbar justering)

18 Motion om sexlyft i Stockholms skolor

19 Skolinspektionens föreläggande efter tillsyn av kommunal grundsärskola i Stockholms kommun

20 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev på Kungsholmens västra gymnasium

Dnr. 4.3.1 -898/2020

Ej närvarorätt arbetstagarrepresentanter

21 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev på Kungsholmens västra gymnasium

Dnr. 4.3.1 -901/2020

Ej närvarorätt arbetstagarrepresentanter

22 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev vid S:t Eriks gymnasiesärskola

Dnr. 4.3.1 -918/2020

Ej närvarorätt arbetstagarrepresentanter

§19 Skolinspektionens föreläggande efter tillsyn av kommunal grundsärskola i Stockholms stad