Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2020-03-12

Sammanträde 2020-03-12

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten (sammanträdena är ej öppna för allmänheten)

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll

Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 3 mars 2020.

Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor 27 februari 2020.

2:1 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 3 mars 2020

2:2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor 27 februari 2020.

3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

5 Månadsrapport

6 Ny- och ombyggnation av Nya Elementar

7 Ombyggnad av kök och matsal samt uppställning av matsalstält på International School of Stockholm Region (ISSR)

8 Magelungsskolan HIN-projekt, etapp 4

- Förslag till genomförandebeslut

Dnr. 2.6.3 -1197/2020 (omedelbar justering)

9 Äppelvikens skola HIN-projekt, etapp 4

- Förslag till genomförandebeslut

Dnr. 2.6.3 -1195/2020 (omedelbar justering)

10 Ändringar i delegationsordningen för utbildningsnämnden

12 Tematisk tillsyn av rätten till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk i grundskolans årskurser 7 –9 i Stockholms kommun

- Svar på föreläggande från Skolinspektionen

Dnr. 1.4.2-1693/2020 (omedelbar justering)

13 Yttrande till Riksdagens Ombudsmän (JO)

Dnr. 1.6.1-565/2020 (omedelbar justering)

Publiceras inte

14 Behörighet i ämnet samiska samt vissa läroplansändringar för ökad trygghet och studiero

- Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2020/152

Dnr. 1.6.1 -1282/2020 (omedelbar justering)

15 Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64)

- Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2020/235

Dnr. 1.6.1 -1412/2020 (omedelbar justering)

16 Satsa på F-9-skolor i Rinkeby

- Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2019/849

Dnr. 1.6.1 -10424/2019 (omedelbar justering)

17 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev vid Kärrtorps gymnasium

Dnr. 4.3.1-1510/2020

Publiceras inte

18 Prövning av rektorns beslut om omedelbar avstängning av elev vid Stockholms hotell- och restaurangskola

Dnr. 4.3.1-2108/2020

Publiceras inte

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll

§3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

§4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§12 Tematisk tillsyn av rätten till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk i grundskolans årskurser 7–9 i Stockholms kommun

§13 Yttrande till Riksdagens Ombudsmän

§14 Behörighet i ämnet samiska samt vissa läroplansändringar för ökad trygghet och studiero

§15 Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64)

§17 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev vid Kärrtorps gymnasium

§18 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev vid Stockholms hotell och restaurangskola