Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2020-05-28

Sammanträde 2020-05-28

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 3D, Lokal: Glasbruket (sammanträdena är ej öppna för allmänheten)

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll

3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

6 Ändring i delegationsordning för utbildningsnämnden

9 Ny skola i Steningeparken, ny skola i Karlsvik samt om- och tillbyggnad av Nybohovsskolan

10 Evakueringslokal för Solbergaskolan

16 Motion om att årligen erbjuda utbildning i hjärt - och lungräddning till förskolelärare

17 Motion om att endast erbjuda lagstadgad undervisning i hemspråk till förmån för undervisning i svenska

19 Motion om extern granskning för att utreda effekterna av krav på generella effektiviseringar

20 Beslut om permanent omplacering av elev till annan skolenhet

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll

§3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

§4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§6 Ändring i delegationsordning för utbildningsnämnden

§9 Ny skola i Steningeparken, ny skola i Karlsvik samt om- och tillbyggnad av Nybohovsskolan

§10 Evakueringslokal för Solbergaskolan

§16 Motion om att årligen erbjuda utbildning i hjärt - och lungräddning till förskolelärare

§17 Motion om att endast erbjuda lagstadgad undervisning i hemspråk till förmån för undervisning i svenska

§19 Motion om extern granskning för att utreda effekterna av krav på generella effektiviseringar

§20 Beslut om permanent omplacering av elev till annan skolenhet