Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2020-06-17

Sammanträde 2020-06-17

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 3D, Lokal: Glasbruket (sammanträdena är ej öppna för allmänheten)

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll

2:1 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 9 juni 2020

2:2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor den 3 juni 2020

3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

5 Månadsrapport maj 2020

11 Upphandling av journalsystem för skolhälsovården

12 Deltagande i kvalitetsutmärkelsen 2020

13 Riktlinjer för direktupphandling

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll

§2:1 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 9 juni 2020

§2:2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor den 3 juni 2020

§3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

§4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§5 Månadsrapport maj 2020

§11 Upphandling av journalsystem för skolhälsovården

§12 Deltagande i kvalitetsutmärkelsen 2020

§13 Riktlinjer för direktupphandling