Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2020-09-24

Sammanträde 2020-09-24

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 3D, Lokal: Glasbruket (sammanträdena är ej öppna för allmänheten)

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll

2:1 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 15 september 2020

2:2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor den 16 september 2020

3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

10 Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om uppdrag och samverkan avseende ungdomsmottagningarna i länet

11 Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg (SOU 2020:34)

15 Motion om att hänvisa till det kommunala självbestämmandet vid mottagande av nyanlända

16 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev vid Stockholms hotell- och restaurangskola

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll

§3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

§10 Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om uppdrag och samverkan avseende ungdomsmottagningarna i länet

§11 Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg (SOU 2020:34)

§15 Motion om att hänvisa till det kommunala självbestämmandet vid mottagande av nyanlända

§16 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev vid Stockholms hotell- och restaurangskola