Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2020-11-19

Sammanträde 2020-11-19

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 3D, Lokal: Glasbruket (sammanträdena är ej öppna för allmänheten)

1 Val av justerare och dag för justering

2:1 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 10 november 2020

2:2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor den 11 november 2020

3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

4:1 Anmälan om beslut med anledning av förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer vid spridning av viss smitta

5 Månadsrapport oktober 2020

8 Stockholms stads program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella tjänster samt sexuellt våld oberoende relationer

9 Upphandling avseende skolmåltider till fyra gymnasieskolor

11 Snösätraskolans ombyggnad- och tillbyggnad

14 Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, läsåret 2021/2022

15 Sammanträdestider för utbildningsnämnden år 2021

20 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev vid Midsommarkransens gymnasium

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

§4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§5 Månadsrapport oktober 2020

§8 Stockholms stads program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella tjänster samt sexuellt våld oberoende relationer

§9 Upphandling avseende skolmåltider till fyra gymnasieskolor

§11 Snösätraskolans ombyggnad- och tillbyggnad

§13 Gåva från förening

§14 Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, läsåret 2021/2022

§15 Sammanträdestider för utbildningsnämnden år 2021

§20 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev vid Midsommarkransens gymnasium