Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2021-02-18

Sammanträde 2021-02-18

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten (sammanträdena är ej öppna för allmänheten)

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll

2:1 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 9 februari 2021 samt den 15 februari 2021

2:2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd förfunktionshinderfrågor den 10 februari 2021

3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

6 Ny högstadieskola, Mariehäll 1:10

7 Stockholms stads trygghetsprogram 2020 -2023

- Remiss från KS, dnr 2019/1939
Dnr. 1.6.1 -8741/2020 (omedelbar justering)

8 Kostnadsfri simskola för stadens 6-åringar

9 Barngrupperna i förskolan är för stora - stadens statistik ger en skev bild av verkligheten

10 Behåll och utveckla spelplaner i Bandhagen-Högdalen

11 Kulturskolans lokaler

12 Minskning av allmän visstidsanställning i förskola och skola

-Remiss från KS, dnr 2019/1291
Dnr. 1.6.1 -10268/2020 (omedelbar justering)

13 Personalsituationen på Alviksskolan

14 Hanteringen av pandemin på gymnasieskolor, skolor och förskolor

15 Indragna kuratorstjänster

16 Yttrande till förvaltningsrätten i mål om återkallelse av godkännande

Dnr. 1.8.1-39/2021 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)