Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2021-11-18

Sammanträde 2021-11-18

Datum
Klockan
16:45
Plats
Stockholms stadshus, Lokal: Stora kollegiesalen

Sammanträdena är ej öppna för allmänheten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll

2.1. Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 9 november 2021

2.2. Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor den 10 november 2021

4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

5 Månadsrapport oktober 2021

Beslutsärenden

6 Handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar i Stockholms stad 2022-2024

8 Gåva från förening

9 Studievägsutbudet i gymnasieskolan läsåret 2022/2023

10 Sammanträdestider för utbildningsnämnden 2022

11 Läromedelsutredningen - böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap

Dnr: 1.6.1-7287/2021

Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2021/1174
(omedelbar justering)

12 Inför en kulturgaranti för stadens barn och unga

Dnr: 1.6.1-6263/2021

Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2021/818
(omedelbar justering)

13 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev i gymnasieskolan

14 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev i gymnasieskolan

Tilläggsärenden

15 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev i gymnasieskolan

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll

§4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§5 Månadsrapport oktober 2021

§8 Gåva från förening

§9 Studievägsutbudet i gymnasieskolan läsåret 2022/2023

§10 Sammanträdestider för utbildningsnämnden år 2022

§11 Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap

§13 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev i gymnasieskolan

§14 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev i gymnasieskolan

§15 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev i gymnasieskolan