Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2022-01-27

Sammanträde 2022-01-27

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

OBS! Sammanträdena är ej öppna för allmänheten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll

2.1. Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens
förvaltningsgrupp den 18 januari 2022

2.2. Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd för
funktionshinderfrågor den 19 januari 2022

4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

Beslutsärenden

5 Ny gymnasieskola i Slakthusområdet

Dnr: 2.6.3-2306/2019

Förslag till inriktningsbeslut

6 Skolgårdsutveckling: fokus hälsa och hållbar grönska

Dnr: 2.6.3-7960/2016

Förslag till inriktningsbeslut
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Språkutveckling i grundskolan

Dnr: 1.4.1-8260/2021

Yttrande till Stadsrevisionen, dnr. RVK 2021/82
(omedelbar justering)

Tilläggsärenden

9 Ändring av reglementen för vissa facknämnder samt stadsdelsnämnderna

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll

§4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§5 Inhyrning av Slakthusområdets gymnasieskola

§6 Skolgårdsutveckling: fokus hälsa och hållbar grönska