Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2017-04-19

Sammanträde 2017-04-19

Datum
Klockan
18:00
Plats

2 X - Sanktionsavgift för att ha påbörjat byggnation utan startbesked

3 Tennet 1 - Tidsbegränsat bygglov för flerbostadshus

4 Järnet 7 - Nybyggnad av flerbostadshus

5 X - Bygglov i efterhand för tillbyggnad av enbostadshus

6 X - Tillbyggnad av fritidshus

7 Uddby 3:1 - Ändrad användning av lokal

8 Trinntorp 1:1 - Nybyggnad av transformatorstation och rivning av befintlig transformatorstation

9 Brevik 1:1 - Nybyggnad av transformatorstation och rivning av befintlig transformatorstation

10 Brevik 1:1 - Nybyggnad av transformatorstation och rivning av befintlig transformatorstation

11 X - Installation av eldstad

12 X - Olovligt byggande av mur, fasadändring, trädfällning på allmänning och höjning av marken.

13 Dyvik 1:205 - Nybyggnad av fritidshus

14 Digitala originalakter och gallring av pappershandlingar för byggnadsnämndens ärenden