Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2023-11-23

Sammanträde 2023-11-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Diarienummer 2023/KS 0126 001

Beskrivning av ärendet
En ny fråga har lämnats in till sammanträdet.

Fredrik Bergkuist (M) har lämnat in en fråga till kommunstyrelsens ordförande om förhandling av tryggheten (se bilaga). 

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Diarienummer 2023/KS 0127 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya interpellationer lämnats in till sammanträdet.

Två interpellationer lämnades in och bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2023:
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om inkomstkravet för arbetstillstånd.

Inger Wolf Sandahl (V) har lämnat in en fråga till barn och utbildningsnämndens ordförande Agneta Hansson (L) om resursfördelning mellan skolorna i Tyresö kommun.

Bilagor
Interpellation från Inger Gemicioglu (V) till kommunstyrelsens ordförande om lagen om inkomstkrav för arbetstillstånd.pdf
Interpellation från Inger Wolf Sandahl (V) till barn- och utbildningsnämndens ordförande.pdf

3 Anmälan av nya motioner

Diarienummer 2023/KS 0128 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya motioner lämnats in till sammanträdet.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2023/KS 0003 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
2. Alexander Enkvist (L) väljs till ny ledamot i kommunfullmäktiges valberedning.
3. Avsägelsen från Bertil Örtenstrand (C), och Helena Jansson (V) godkänns.
4. Eduardo Sanjuanello (C) väljs till ny ledamot i Valnämnden.
5. Inger Gemicioglu (V) väljs till ersättare i Valnämnden.
6. Bo Richter (V) väljs till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.
7. Tore Hultman (V) väljs till ersättare i Byggnadsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Ny sammanräkning från Länsstyrelsen
Inger Wolf Sandahl (V) har utsetts som ny ledamot i kommunfullmäktige efter Omar Danakill (V) från och med 6 november 2023. Bo Richter (V) har utsetts till ny ersättare.

Gunilla Andersson (V) har utsetts som ny ersättare i kommunfullmäktige efter Ann Ödlund (V) från och med 6 november 2023.

Agneta Hansson (L) har utsetts som ny ledamot i kommunfullmäktige efter Åsa de Mander (L) från och med 6 november 2023. Olof Wallentin (L) har utsetts till ny ersättare.

Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Bertil Örtenstrand (C) avsäger sig uppdraget som ledamot i Valnämnden.
Helena Jansson (V) avsäger sig uppdraget som ersättare i Byggnadsnämnden.
Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Alexander Enkvist (L), ny ledamot i kommunfullmäktiges valberedning efter Åsa de Mander (L).

Eduardo Sanjuanello (C) ny ledamot i Valnämnden efter Bertil Örtenstrand (C)
Inger Gemicioglu (V), till ersättare i Valnämnden efter Tina Rosén (V).

Bo Richter (V), ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter Tina Rosén (V).

Tore Hultman (V), ny ersättare i Byggnadsnämnden efter Helena Jansson (V).

5 Val till barn-och utbildningsnämnden 2024

Diarienummer 2023/KS 0301 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Till barn-och utbildningsnämnden väljs 11 ledamöter och 11 ersättare.
2. Följande personer väljs till ledamöter:
1. Klara Watmani (S)
2. Agneta Hansson (L)
3. Jeanette Hellmark (M)
4. Jerry Svensson (S)
5. Sara Granestrand (S)
6. Katharina Rath (C)
7. Anja Eklund (MP)
8. Sonja Gustafson(M)
9. Joakim Grimborg (KD)
10. Bjarne Vifell (SD)
11. Toni Blomqvist (SD)
3. Följande personer väljs till ersättare:
1. Annika Höglund (S)
2. Rickard Ljung (S)
3. Alexander Enkvist (L)
4. Jonas Parkvall (L)
5. Lisa Månsson (MP)
6. Anna Svensson (V)
7. Margareta Baxén (M)
8. Daniel Hoffman (M)
9. Erik Brunnegård (M)
10. Ronnie Norén (SD)
11. Bengt Bäckström (SD)
4. Klara Watmani (S) väljs till ordförande i barn-och utbildningsnämnden.
5. Agneta Hansson (L) väljs till 1:e vice ordförande i barn-och utbildningsnämnden.
6. Jeanette Hellmark (M) väljs till 2:e vice ordförande i barn-och utbildningsnämnden.
7. Samtliga beslut i enlighet med punkterna 1-6 gäller perioden 1 januari - 31 december 2024.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag på ledamöter, ersättare och presidium för barn-och utbildningsnämnden perioden 1 januari - 31 december 2024.
Ledamöter
Klara Watmani (S)
Agneta Hansson (L)
Jeanette Hellmark (M)
Jerry Svensson (S)
Sara Granestrand (S)
Katharina Rath (C)
Anja Eklund (MP)
Sonja Gustafson (M)
Joakim Grimborg (KD)
Bjarne Vifell (SD)
Toni Blomqvist (SD)

Ersättare
Annika Höglund (S)
Rickard Ljung (S)
Alexander Enkvist (L)
Jonas Parkvall (L)
Lisa Månsson (MP)
Anna Svensson (V)
Margareta Baxén (M)
Daniel Hoffman (M)
Erik Brunnegård (M)
Ronnie Norén (SD)
Bengt Bäckström (SD)

Ordförande: Klara Watmani (S)
1:e vice ordförande: Agneta Hansson (L)
2:e vice ordförande: Jeanette Hellmark (M)

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2023-11-10 § 1.docx

6 Val till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2024

Diarienummer 2023/KS 0317 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Till gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden väljs 9 ledamöter och 9 ersättare.
2. Följande personer väljs till ledamöter:
1. Christoffer Holmström (S)
2. Hanne Sofia Carlsson (C)
3. Petra Nygren (M)
4. Frida Brännström (S)
5. Heinz Sjögren (L)
6. Peter Söderlund (MP)
7. Ingela Carlsson (M)
8. Alexander Jansson (KD)
9. Bengt Bäckström (SD)
3. Följande personer väljs till ersättare:
1. Christoffer Svahn (S)
2. Madeleine Duggin (S)
3. Håkan Andersson (L)
4. Elisabet Bauersfeld (C)
5. Ulla Hoffmann (V)
6. Ulf Westermark (M)
7. Mats Öhlin (M)
8. Margareta Baxén (M)
9. Bjarne Vifell (SD)
4. Christoffer Holmström (S) väljs till ordförande i gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden.
5. Hanne Sofia Carlsson (C) väljs till 1:e vice ordförande i gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden.
6. Petra Nygren (M) väljs till 2:e vice ordförande i gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden.
7. Samtliga beslut i enlighet med punkterna 1-6 gäller perioden 1 januari - 31 december 2024.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag på ledamöter, ersättare och presidium till gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden perioden 1 januari - 31 december 2024.
Ledamöter
Christoffer Holmström (S)
Hanne Sofia Carlsson (C)
Petra Nygren (M)
Frida Brännström (S)
Heinz Sjögren (L)
Peter Söderlund (MP)
Ingela Carlsson (M)
Alexander Jansson (KD)
Bengt Bäckström (SD)

Ersättare
Christoffer Svahn (S)
Madeleine Duggin (S)
Håkan Andersson (L)
Elisabet Bauersfeld (C)
Ulla Hoffmann (V)
Ulf Westermark (M)
Mats Öhlin (M)
Margareta Baxén (M)
Bjarne Vifell (SD)

Ordförande: Christoffer Holmström (S)
1:e vice ordförande: Hanne Sofia Carlsson (C)
2:e vice ordförande: Petra Nygren (M)

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2023-11-10 § 2.docx

7 Val till arbetsmarknads- och socialnämnden 2024

Diarienummer 2023/KS 0330 002

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Till arbetsmarknads- och socialnämnden väljs 11 ledamöter och 11 ersättare.
2. Följande personer väljs till ledamöter:
1. Ajda Asgari (MP)
2. Christoffer Holmström (S)
3. Peter Freij (M)
4. Margitha Appelgate (S)
5. Tony Thorén (L)
6. Annica Örtenstrand (C)
7. Anna Svensson (V)
8. Mats Fält (M)
9. Cecilia Sköld (KD)
10. Elisabet Mellström (SD)
11. Jörgen Nilsson (SD)
3. Följande personer väljs till ersättare:
1. Tomas Forsberg (S)
2. Sanna Stjernenfall (S)
3. Kurt Erik Thorild (S)
4. Maria Karlsson (S)
5. Mats Larsson (L)
6. Catarina Östlund (MP)
7. Gerd Dufberg (M)
8. Mårten Blix (M)
9. Maria Stenberg (M)
10. David Kern (SD)
11. Tomas Stendius (SD)
4. Ajda Asgari (MP) väljs till ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden.
5. Christoffer Holmström (S) väljs till 1:e vice ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden.
6. Peter Freij (M) väljs till 2:e vice ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden.
7. Samtliga beslut i enlighet med punkterna 1-6 gäller perioden 1 januari - 31 december 2024.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag på ledamöter, ersättare och presidium till arbetsmarknads- och socialnämnden perioden 1 januari - 31 december 2024.

Ledamöter
Ajda Asgari (MP)
Christoffer Holmström (S)
Peter Freij (M)
Margitha Appelgate (S)
Tony Thorén (L)
Annica Örtenstrand (C)
Anna Svensson (V)
Mats Fält (M)
Cecilia Sköld (KD)
Elisabet Mellström (SD)
Jörgen Nilsson (SD)

Ersättare
Tomas Forsberg (S)
Sanna Stjernenfall (S)
Kurt Erik Thorild (S)
Maria Karlsson (S)
Mats Larsson (L)
Catarina Östlund (MP)
Gerd Dufberg (M)
Mårten Blix (M)
Maria Stenberg (M)
David Kern (SD)
Tomas Stendius (SD)
Ordförande: Ajda Asgari (MP)
1:e vice ordförande: Christoffer Holmström (S)
2:e vice ordförande: Peter Freij (M)

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2023-11-10 § 3.docx

8 Val till äldre- och omsorgsnämnden 2024

Diarienummer 2023/KS 0331 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Till äldre- och omsorgsnämnden väljs 11 ledamöter och 11 ersättare.
2. Följande personer väljs till ledamöter:
1. Susanne Ronström (S)
2. Tony Thorén (L)
3. Torbjörn Skarin (M)
4. Carl-Johan Karlson (S)
5. Henrietta Stenqvist (MP)
6. Tom Nilstierna (C)
7. Lena Elfström (V)
8. Roger Gusthage (M)
9. Giovanna Carlsson (KD)
10. Jörgen Nilsson (SD)
11. Monica Clevesjö (SD)
3. Följande personer väljs till ersättare:
1. Eija Räty (S)
2. José Blanco Gracia (S)
3. Anna Flemsten (S)
4. Marie-Louise Larsson (L)
5. Lillian Nylinder (MP)
6. Christina Carlsson (C)
7. Jan-Åke Svensson (M)
8. Annika Stjärne Westlund (M)
9. Ewelyn Schlossman Jangrot (M)
10. Ronnie Norén (SD)
11. Charlotte Wimmerman (SD)
4. Susann Ronström (S) väljs till ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.
5. Tony Thorén (L) väljs till 1:e vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.
6. Torbjörn Skarin (M) väljs till 2:e vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.
7. Samtliga beslut i enlighet med punkterna 1-6 gäller perioden 1 januari - 31 december 2024.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag på ledamöter, ersättare och presidium till äldre- och omsorgsnämnden perioden 1 januari - 31 december 2024.

Ledamöter
Susanne Ronström (S)
Tony Thorén (L)
Torbjörn Skarin (M)
Carl-Johan Karlson (S)
Henrietta Stenqvist (MP)
Tom Nilstierna (C)
Lena Elfström (V)
Roger Gusthage (M)
Giovanna Carlsson (KD)
Jörgen Nilsson (SD)
Monica Clevesjö (SD)

Ersättare
Eija Räty (S)
José Blanco Gracia (S)
Anna Flemsten (S)
Marie-Louise Larsson (L)
Lillian Nylinder (MP)
Christina Carlsson (C)
Jan-Åke Svensson (M)
Annika Stjärne Westlund (M)
Ewelyn Schlossman Jangrot (M)
Ronnie Norén (SD)
Charlotte Wimmerman (SD)
Ordförande: Susann Ronström (S)
1:e vice ordförande: Tony Thorén (L)
2:e vice ordförande: Torbjörn Skarin (M)

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2023-11-10 § 4.docx

9 Val till kultur- och fritidsnämnden 2024

Diarienummer 2023/KS 0332 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Till kultur- och fritidsnämnden väljs 9 ledamöter och 9 ersättare.
2. Följande personer väljs till ledamöter:
1. Alexander Enkvist (L)
2. Mikael Ordenius (MP)
3. Emelie Hedberg (M)
4. Katarina Helling (S)
5. Niklas Wennergren (S)
6. David Westius (S)
7. Hampus Degramo (M)
8. Per Lindén (KD)
9. Johan Carlsson (SD)
3. Följande personer väljs till ersättare:
1. Lisa Sigerstad (S)
2. Anders Voxlin (L)
3. Mikael Dadoun (C)
4. Anja Eklund (MP)
5. Bo Richter (V)
6. Erkki Vesa (M)
7. Jenny Daza (M)
8. Mats Fält (M)
9. Toni Blomqvist (SD)
4. Alexander Enkvist (L) väljs till ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
5. Mikael Ordenius (MP) väljs till 1:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
6. Emelie Hedberg (M) väljs till 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
7. Samtliga beslut i enlighet med punkterna 1-6 gäller perioden 1 januari - 31 december 2024.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag på ledamöter, ersättare och presidium till kultur- och fritidsnämnden perioden 1 januari - 31 december 2024.
Ledamöter
Alexander Enkvist (L)
Mikael Ordenius (MP)
Emelie Hedberg (M)
Katarina Helling (S)
Niklas Wennergren (S)
David Westius (S)
Hampus Degramo (M)
Per Lindén (KD)
Johan Carlsson (SD)
Ersättare
Lisa Sigerstad (S)
Anders Voxlin (L)
Mikael Dadoun (C)
Anja Eklund (MP)
Bo Richter (V)
Erkki Vesa (M)
Jenny Daza (M)
Mats Fält (M)
Toni Blomqvist (SD)

Ordförande: Alexander Enkvist (L)
1:e vice ordförande: Mikael Ordenius (MP)
2:e vice ordförande: Emelie Hedberg (M)

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2023-11-10 § 5.docx

10 Val till byggnadsnämnden 2024

Diarienummer 2023/KS 0329 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Till byggnadsnämnden väljs 9 ledamöter och 9 ersättare.
2. Följande personer väljs till ledamöter:
1. Raymond Moubé (C)
2. Björn Stenqvist (MP)
3. Mikael Onegård (M)
4. Anna Pasini Frängsmyr (S)
5. Tommy Blomster (S)
6. Olof Wallentin (L)
7. Klas Torstensson (M)
8. Janis Salts (KD)
9. Tomas Stendius (SD)
3. Följande personer väljs till ersättare:
1. Saif Abdu-Rahman(S)
2. Jörgen Hasselgren (S)
3. Christer Magnergård (L)
4. Eduardo Sanjuanello (C)
5. Tore Hultman (V)
6. Björn Andersson (M)
7. Helena Grimborg (M)
8. Göran Sahlsten (M)
9. Elisabet Mellström (SD)
4. Raymond Moubé (C) väljs till ordförande i byggnadsnämnden.
5. Björn Stenqvist (MP) väljs till 1:e vice ordförande i byggnadsnämnden.
6. Mikael Onegård (M) väljs till 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden.
7. Samtliga beslut i enlighet med punkterna 1-6 gäller perioden 1 januari - 31 december 2024.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag på ledamöter, ersättare och presidium till byggnadsnämnden perioden 1 januari - 31 december 2024.
Ledamöter
Raymond Moubé (C)
Björn Stenqvist (MP)
Mikael Onegård (M)
Anna Pasini Frängsmyr (S)
Tommy Blomster (S)
Olof Wallentin (L)
Klas Torstensson (M)
Janis Salts (KD)
Tomas Stendius (SD)

Ersättare
Saif Abdu-Rahman(S)
Jörgen Hasselgren (S)
Christer Magnergård (L)
Eduardo Sanjuanello (C)
Tore Hultman (V)
Björn Andersson (M)
Helena Grimborg (M)
Göran Sahlsten (M)
Elisabet Mellström (SD)

Ordförande: Raymond Moubé (C)
1:e vice ordförande: Björn Stenqvist (MP)
2:e vice ordförande: Mikael Onegård (M)

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2023-11-10 § 6.docx

11 Val till valnämnden 2024

Diarienummer 2023/KS 0361 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Till valnämnden väljs 7 ledamöter och 7 ersättare.
2. Följande personer väljs till ledamöter:
1. Mari Shaub-Iggström (S)
2. Eduardo Sanjuanello (C)
3. Berit Assarsson (M)
4. Börje Eriksson (S)
5. Heinz Sjögren (L)
6. Janis Salts (KD)
7. Elisabet Mellström (SD)
3. Följande personer väljs till ersättare:
1. Anna Pasini Frängsmyr (S)
2. Ragnhild Bohman (L)
3. Vasilis Stark (MP)
4. Bo Richter (V)
5. Mats Öhlin (M)
6. Sonja Gustafson (M)
7. Bengt Bäckström (SD)
4. Mari Schaub-Iggström (S) väljs till ordförande i valnämnden.
5. Eduardo Sanjuanello (C) väljs till 1:e vice ordförande i valnämnden.
6. Berit Assarsson (M) väljs till 2:e vice ordförande i valnämnden.
7. Samtliga beslut i enlighet med punkterna 1-6 gäller perioden 1 januari - 31 december 2024.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag på ledamöter, ersättare och presidium till valnämnden perioden 1 januari - 31 december 2024.

Ledamöter
Mari Shaub-Iggström (S)
Eduardo Sanjuanello (C)
Berit Assarsson (M)
Börje Eriksson (S)
Heinz Sjögren (L)
Janis Salts (KD)
Elisabet Mellström (SD)

Ersättare
Anna Pasini Frängsmyr (S)
Ragnhild Bohman (L)
Vasilis Stark (MP)
Bo Richter (V)
Mats Öhlin (M)
Sonja Gustafson (M)
Bengt Bäckström (SD)

Ordförande: Mari Shaub-Iggström (S)
1:e vice ordförande: Eduardo Sanjuanello (C)
2:e vice ordförande: Berit Assarsson (M)

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2023-11-10 § 7.docx

12 Val till krisledningsnämnden 2024

Diarienummer 2023/KS 0328 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Till krisledningsnämnden väljs 3 ledamöter och 3 ersättare.
2. Följande personer väljs till ledamöter:
1. Anita Mattsson (S)
2. Mats Lindblom (L)
3. Anki Svensson (M)
3. Följande personer väljs till ersättare:
1. Ander Linder (S)
2. Marie Åkesdotter (MP)
3. Per Carlberg (SD)
4. Anita Mattsson (S) väljs till ordförande i krisledningsnämnden.
5. Mats Lindblom (L) väljs till 1:e vice ordförande i krisledningsnämnden.
6. Samtliga beslut i enlighet med punkterna 1-6 gäller perioden 1 januari - 31 december 2024.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag på ledamöter, ersättare och presidium till krisledningsnämnden perioden 1 januari - 31 december 2024.

Ledamöter
Anita Mattsson (S)
Mats Lindblom (L)
Anki Svensson (M)

Ersättare
Anders Linder (S)
Marie Åkesdotter (MP)
Per Carlberg (SD)

Ordförande: Anita Mattsson (S)
Vice ordförande: Mats Lindblom (L)

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2023-11-10 § 8.docx

13 Nominering till Tyresö Bostäder AB:s styrelse

Diarienummer 2023/KS 0333 001
Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Följande nomineras till ledamöter i Tyresö Bostäder AB:s styrelse:
1. Christina Melzén (L)
2. Mathias Tegnér (S)
3. Mari Shaub-Iggström (S)
4. Elisabet Bauersfeld (C)
5. Marie Åkesdotter (MP)
6. Chris Helin (M)
7. Björn Andersson (M)
8. Ulf Perbo (KD)
9. Jörgen Nilsson (SD)
2. Följande nomineras till ersättare i Tyresö Bostäder AB:s styrelse:
1. Inger Wolf Sandahl (V)
2. Robert Forsberg (M)
3. Christina Melzén (L) nomineras till ordförande.
4. Mathias Tegnér (S) nomineras till vice ordförande.
5. Besluten enligt punkterna 1-4 gäller från och med ordinarie årsstämma 2024 till slutet av nästa ordinarie årsstämma.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag på ledamöter, ersättare och presidium i Tyresö Bostäder AB för perioden från och med ordinarie årsstämma 2024 till slutet av nästa ordinarie årsstämma.

Ledamöter
Christina Melzén (L)
Mathias Tegnér (S)
Mari Shaub-Iggström (S)
Elisabet Bauersfeld (C)
Marie Åkesdotter (MP)
Chris Helin (M)
Björn Andersson (M)
Ulf Perbo (KD)
Jörgen Nilsson (SD)

Ersättare
Inger Wolf Sandahl (V)
Robert Forsberg (M)

Ordförande: Christina Melzén (L)
Vice ordförande: Mathias Tegnér (S)

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2023-11-10 § 9.docx

14 Antagande av detaljplan för Fasanvägen etapp 13

Diarienummer KSM-2017-1023-214

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Detaljplan för Fasanvägen etapp 13 antas.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen för Fasanvägen etapp 13 är en omvandlingsplan som syftar till att skapa bättre förutsättningar för permanentboende i området genom god vägstandard och hållbar vattenförsörjning samt att ge utökade byggrätter.
Det bearbetade planförslaget var tillgängligt för granskning under perioden 1 - 22 mars 2023. Under granskningen inkom 71 yttranden som framförallt gällde gatubredder, gångbanor, marklov för fällning av träd, u-område, gatukostnader, släntintrång och inlösen av mark.

Länsstyrelsen har påpekat att kommunen behöver säkerställa att detaljplanen blir lämplig med hänsyn till risken för översvämning.

Planhandlingarna har uppdaterats enligt granskningsutlåtandet och redaktionella ändringar har gjorts.

Planavgift tas ut vid bygglovsprövning. Utbyggnaden av allmän plats bekostas genom anslutningsavgift för vatten och avlopp, gatukostnadsavgifter och via skattemedel.

En enklare prövning av barnets bästa har gjorts. Anläggande av gångbanor och gatubelysning bidrar till en tryggare gatumiljö att vistas i för barn.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att detaljplan för Fasanvägen etapp 13 kan gå vidare för antagande. Beslut om skyfallsåtgärder har fattats i kommunstyrelsen, via kommunledningsutskottet innan beslut om detaljplanen kommer upp i kommunfullmäktige för antagande.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att detaljplan för Fasanvägen etapp 13 antas.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-11-07 § 130.pdf
Kommunstyrelsen 2023-11-07 § 130 (SD) Reservation.pdf
Kommunstyrelsen 2023-11-07 §130 (M) Särskilt yttrande.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-10-25 § 27.pdf
Reservation (S), Stadsbyggnadsutskottet 2023-10-25 § 27.pdf
Särskilt yttrande (MP), Stadsbyggnadsutskottet 2023-10-25 § 27.pdf
Tjänsteskrivelse Fasanvägen etapp 13, antagande - Reviderad 2023-10-24.pdf
Bilaga 1a. Plankarta Fasanvägen etapp 13, del 1 (oktober 2023).pdf
Bilaga 1b. Plankarta Fasanvägen etapp 13, del 2 (oktober 2023).pdf
Bilaga 2. Planbeskrivning Fasanvägen etapp 13 (oktober 2023).pdf
Bilaga 3. Bilaga 1 till planbeskrivningen (Kartor över markinlösen).pdf
Bilaga 4. Bilaga 2 till planbeskrivningen (Fastighetskonsekvensbeskrivning).xlsx
Bilaga 5. Granskningsutlåtande Fasanvägen etapp 13 (oktober 2023).pdf
Bilaga 6. PM Utredning VA samt utökade byggrätter (NAI Svefa 2014-03-07).pdf
Bilaga 7. Trafikutredning Östra Tyresö (Trivector 2018-04-25).pdf
Bilaga 8. PM Markmiljö (Golder 2018-10-05).pdf
Bilaga 9. Inventering av skyddsvärda träd (Ekologigruppen 2018-12-17).pdf
Bilaga 10. Landskapsanalys och naturvärdesinventering (Ekologigruppen 2018-12-20).pdf
Bilaga 11. Markteknisk undersökningsrapport (Golder 2019-04-12).pdf
Bilaga 12. PM Geologi och Bergteknik (Golder 2019-04-12).pdf
Bilaga 13. PM Geoteknik (Golder 2019-04-12).pdf
Bilaga 14. PM Riskbedömning Bergslänter (Golder 2019-04-12).pdf
Bilaga 15. Dagvattenutredning för Fasanvägen etapp 13 (WRS 2019-08-19).pdf
Bilaga 16. Översiktlig miljöteknisk markundersökning (Sweco 2020-08-31).pdf
Bilaga 17. Dagvattenutredning Inre Brevik etapp 1, 14 och 17 (Bjerking 2020-09-15).pdf
Bilaga 18. Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik (Sweco 2020-09-30).pdf
Bilaga 19. PM Dagvatten (Sweco 2020-09-30).pdf
Bilaga 20. PM Geotekniskt utlåtande (Sweco 2020-09-30).pdf
Bilaga 21. PM Sulfidprovtagning av berg (Sweco 2020-10-19).pdf
Bilaga 22. PM Trafik (Sweco 2021-05-24).pdf
Bilaga 23. Kompletterande PM Trafik (Afry 2022-07-08).pdf
Bilaga 24. Trafikbuller (Structor rev 22-09-27).pdf
BILAGA 1 EQ 50 kmh.pdf
BILAGA 2 MAX 50 kmh.pdf
BILAGA 3 EQ 40 kmh.pdf
BILAGA 4 MAX 40 kmh.pdf
Bilaga 25. Östra Tyresö Trafik-PM (Afry 22-10-12).pdf
Bilaga 26. Tekniskt PM Dagvatten (Sweco 22-11-22).pdf
Bilaga 27. PM Ras och skred (Golder rev 2022-12-09).pdf
Bilaga 28. PM Skyfall detaljplan(Sweco rev 2023-09-26).pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-02-21 § 24.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-02-08 § 1.pdf
Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 1 .pdf
Särskilt yttrande (KD) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 1.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 48.pdf
Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2021-06-16 § 48.pdf
Protokollsutdrag Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-12-12 §162.pdf
Reservation (V) Miljö och samhällsbyggnadsutskottet 2017-12-12 § 162.pdf
Reservation (MP) Miljö och samhällsbyggnadsutskottet 2017-12-12 § 162
Bilagor
14 BILAGA 1 EQ 50 kmh.pdf (1 224 kb) 14 Bilaga 10. Landskapsanalys och naturvärdesinventering (Ekologigruppen 2018-12-20).pdf (24 277 kb) 14 Bilaga 11. Markteknisk undersökningsrapport (Golder 2019-04-12).pdf (19 433 kb) 14 Bilaga 12. PM Geologi och Bergteknik (Golder 2019-04-12).pdf (3 876 kb) 14 Bilaga 13. PM Geoteknik (Golder 2019-04-12).pdf (9 243 kb) 14 Bilaga 14. PM Riskbedömning Bergslänter (Golder 2019-04-12).pdf (5 570 kb) 14 Bilaga 15. Dagvattenutredning för Fasanvägen etapp 13 (WRS 2019-08-19).pdf (7 348 kb) 14 Bilaga 16. Översiktlig miljöteknisk markundersökning (Sweco 2020-08-31).pdf (14 757 kb) 14 Bilaga 17. Dagvattenutredning Inre Brevik etapp 1, 14 och 17 (Bjerking 2020-09-15).pdf (12 800 kb) 14 Bilaga 18. Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik (Sweco 2020-09-30).pdf (13 924 kb) 14 Bilaga 19. PM Dagvatten (Sweco 2020-09-30).pdf (8 647 kb) 14 Bilaga 1a. Plankarta Fasanvägen etapp 13, del 1 (oktober 2023).pdf (1 550 kb) 14 Bilaga 1b. Plankarta Fasanvägen etapp 13, del 2 (oktober 2023).pdf (1 666 kb) 14 BILAGA 2 MAX 50 kmh.pdf (1 284 kb) 14 Bilaga 2. Planbeskrivning Fasanvägen etapp 13 (oktober 2023).pdf (15 293 kb) 14 Bilaga 20. PM Geotekniskt utlåtande (Sweco 2020-09-30).pdf (689 kb) 14 Bilaga 21. PM Sulfidprovtagning av berg (Sweco 2020-10-19).pdf (6 714 kb) 14 Bilaga 22. PM Trafik (Sweco 2021-05-24).pdf (7 607 kb) 14 Bilaga 23. Kompletterande PM Trafik (Afry 2022-07-08).pdf (707 kb) 14 Bilaga 24. Trafikbuller (Structor rev 22-09-27).pdf (1 687 kb) 14 Bilaga 25. Östra Tyresö Trafik-PM (Afry 22-10-12).pdf (2 567 kb) 14 Bilaga 26. Tekniskt PM Dagvatten (Sweco 22-11-22).pdf (2 647 kb) 14 Bilaga 27. PM Ras och skred (Golder rev 2022-12-09).pdf (4 090 kb) 14 Bilaga 28. PM Skyfall detaljplan(Sweco rev 2023-09-26).pdf (2 922 kb) 14 BILAGA 3 EQ 40 kmh.pdf (1 220 kb) 14 Bilaga 3. Bilaga 1 till planbeskrivningen (Kartor över markinlösen).pdf (9 295 kb) 14 BILAGA 4 MAX 40 kmh.pdf (1 284 kb) 14 Bilaga 4. Bilaga 2 till planbeskrivningen (Fastighetskonsekvensbeskrivning).pdf (261 kb) 14 Bilaga 5. Granskningsutlåtande Fasanvägen etapp 13 (oktober 2023).pdf (962 kb) 14 Bilaga 6. PM Utredning VA samt utökade byggrätter (NAI Svefa 2014-03-07).pdf (2 302 kb) 14 Bilaga 7. Trafikutredning Östra Tyresö (Trivector 2018-04-25).pdf (3 893 kb) 14 Bilaga 8. PM Markmiljö (Golder 2018-10-05).pdf (4 289 kb) 14 Bilaga 9. Inventering av skyddsvärda träd (Ekologigruppen 2018-12-17).pdf (4 682 kb) 14 Kommunstyrelsen 2023-11-07 § 130 (SD) Reservation.pdf (149 kb) 14 Kommunstyrelsen 2023-11-07 §130 (M) Särskilt yttrande.pdf (181 kb) 14 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-02-21 § 24.pdf (117 kb) 14 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-11-07 § 130.pdf (115 kb) 14 Protokollsutdrag Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-12-12 §162.pdf (157 kb) 14 Reservation (MP) Miljö och samhällsbyggnadsutskottet 2017-12-12 § 16220171212 §162.pdf (351 kb) 14 Reservation (S), Stadsbyggnadsutskottet 2023-10-25 § 27.pdf (100 kb) 14 Reservation (V) Miljö och samhällsbyggnadsutskottet 2017-12-12 § 162.pdf (331 kb) 14 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 48.pdf (167 kb) 14 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-02-08 § 1.pdf (113 kb) 14 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-10-25 § 27.pdf (112 kb) 14 Särskilt yttrande (KD) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 1.pdf (30 kb) 14 Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2021-06-16 § 48.pdf (63 kb) 14 Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 1 .pdf (186 kb) 14 Särskilt yttrande (MP), Stadsbyggnadsutskottet 2023-10-25 § 27.pdf (131 kb) 14 Tjänsteskrivelse Fasanvägen etapp 13, antagande - Reviderad 2023-10-24.pdf (730 kb)

15 Antagande av gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp 13

Diarienummer KSM2017-1030-254

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp 13 antas.

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan för Fasanvägen, etapp 13, har kommunstyrelseförvaltningen fått i uppdrag att utreda frågan om uttag av gatukostnader i området. Av den totala kostnaden om 77 241 898 kronor för utbyggnad av gator inom Fasanvägen etapp 13 blir kostnaden som ska fördelas på fastighetsägarna 55 785 309 kronor. Detta innebär att gatukostnaden för en befintlig bostadsfastighet med andelstal 1,0 blir 388 721 kronor. Beloppet räknas upp med KPI respektive entreprenadindex inför debitering. Kostnadsnivån avser december 2022.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp 13 antas.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-11-07 § 131.pdf
Kommunstyrelsen 2023-11-07 §131 (M) Särskilt yttrande.pdf
Kommunstyrelsen 2023-11-07 § 131 (KD) Särskilt yttrande.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-10-25 § 28.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om antagande av gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp 13.pdf
Bilaga 1. Gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp 13 rev 231004.pdf
Bilaga 2. Granskningsutlåtande för gatukostnadsutredning Fasanvägen etapp 13 rev 231003.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-02-21 § 25.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-02-08 § 2.pdf
Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 2 .pdf
Reservation (SD) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 2.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 49.pdf
Särskilt yttrande (C) Stadsbyggnadsutskottet 2021-06-16 § 49 Beslut om samråd för gatukostnadsutredning Fasanvägen etapp 13.pdf
Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2021-06-16 § 49 Beslut om samråd för gatukostnadsutredning Fasanvägen etapp 13.pdf
Protokollsutdrag Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-12-12 §163.pdf

16 Investeringsprogrammet 2023-2035

Diarienummer 2023/KS 0154

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Nya och utökade medel för investeringar om totalt 150,3 mnkr, enligt bilaga 1, tillförs i investeringsprogrammet.
2. Investeringsprogrammet 2023-2035, enligt bilaga 1, fastställs.
3. Eventuella effekter på kommande driftsbudgetar till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2025 och framåt.

Beskrivning av ärendet
Investeringsprogrammet ska fastställas två gånger per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige. Programmet bygger på kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar, som fastställts av kommunstyrelsen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Nya och utökade medel för investeringar om totalt 150,3 mnkr, enligt bilaga 1, tillförs i investeringsprogrammet.
2. Investeringsprogrammet 2023-2035, enligt bilaga 1, fastställs.
3. Eventuella effekter på kommande driftsbudgetar till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2025 och framåt.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-11-07 § 133.pdf
Voteringsbilaga kommunstyrelsen 2023-11-07 §133.pdf
Kommunstyrelsen 2023-11-07 §133 (M) Reservation.pdf
Kommunstyrelsen 2023-11-07 §133 (C) Särskilt yttrande.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-10-25 § 60.pdf
Tjänsteskrivelse investeringsprogram 2023-2035.pdf
Bilaga 1 Investeringsprogram 2023-2035.pdf

17 Revidering av taxor 2024 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde

Diarienummer 2023/KS 0287

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Följande reviderade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2023-08-23 §§ 4-13, antas:
a. Taxa för Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken
b. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om tobakfria nikotinprodukter
c. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområde
d. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
e. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer
f. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter
g. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn enligt strålskyddslagen
h. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
2. Samtliga taxor enligt a-h ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2024.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund föreslår att kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun att anta föreslagna taxor samt att de ska gälla från och med den 1 januari 2024.

Förslaget innebär en justering av förbundets timavgifter. Taxorna för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet och kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel från 1490 till 1560 kronor i 2024 års taxa. Övriga timavgifter föreslås justeras från 1320 till 1420 kronor.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Följande reviderade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2023-08-23 §§ 4-13, antas:
a. Taxa för Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken
b. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om tobakfria nikotinprodukter
c. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområde
d. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
e. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer
f. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter
g. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn enligt strålskyddslagen
h. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
2. Samtliga taxor enligt a-h ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2024.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-11-07 § 134.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-10-25 § 61.pdf
Tjänsteskrivelse - revidering av taxor 2024 för kontroll och tillsyn inom SMOFH.pdf
Direktionsprotokoll 2023-08-23.pdf
Ärende 5, Taxa Livsmedel 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 5, Taxa Livsmedel 2024.pdf
Ärende 6, Taxa miljöbalken 2024, taxebilaga 1.pdf
Ärende 6, Taxa miljöbalken 2024, taxebilaga 2.pdf
Ärende 6, Taxa miljöbalken 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 6, Taxa miljöbalken 2024.pdf
Ärende 7, Taxa alkohol och tobak 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 7, Taxa alkohol och tobak 2024.pdf
Ärende 8, Taxa receptfria läkemedel 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 8, Taxa receptfria läkemedel 2024.pdf
Ärende 9, Taxa Sprängämnesprekursorer 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 9, Taxa sprängämnesprekursorer 2024.pdf
Ärende 10, Taxa strålskyddslagen 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 10, Taxa strålskyddslagen 2024.pdf
Ärende 11, Taxa animaliska biprodukter 2024.pdf
Ärende 11, Taxa för animaliska biprodukter 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 12, Taxa internationella hot 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 12, Taxa Internationella hot 2024.pdf
Ärende 13, Taxa avfallshantering fritidsbåtshamnar 2024.pdf
Ärende 13, Taxa avfallshantering i fritidsbåthamnar 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 14, Budget 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 14, Budget 2024.pdf
Bilagor
17 Direktionsprotokoll 2023-08-23.pdf (8 232 kb) 17 Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-10-25 § 61.pdf (115 kb) 17 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-11-07 § 134.pdf (113 kb) 17 Tjänsteskrivelse - revidering av taxor 2024 för kontroll och tillsyn inom SMOFH.pdf (91 kb) 17 Ärende 10, Taxa strålskyddslagen 2024, tjänsteskrivelse.pdf (152 kb) 17 Ärende 10, Taxa strålskyddslagen 2024.pdf (67 kb) 17 Ärende 11, Taxa animaliska biprodukter 2024.pdf (65 kb) 17 Ärende 11, Taxa för animaliska biprodukter 2024, tjänsteskrivelse.pdf (151 kb) 17 Ärende 12, Taxa internationella hot 2024, tjänsteskrivelse.pdf (152 kb) 17 Ärende 12, Taxa Internationella hot 2024.pdf (62 kb) 17 Ärende 13, Taxa avfallshantering fritidsbåtshamnar 2024.pdf (61 kb) 17 Ärende 13, Taxa avfallshantering i fritidsbåthamnar 2024, tjänsteskrivelse.pdf (152 kb) 17 Ärende 14, Budget 2024, tjänsteskrivelse.pdf (145 kb) 17 Ärende 14, Budget 2024.pdf (425 kb) 17 Ärende 5, Taxa Livsmedel 2024, tjänsteskrivelse.pdf (179 kb) 17 Ärende 5, Taxa Livsmedel 2024.pdf (90 kb) 17 Ärende 6, Taxa miljöbalken 2024, taxebilaga 1.pdf (175 kb) 17 Ärende 6, Taxa miljöbalken 2024, taxebilaga 2.pdf (567 kb) 17 Ärende 6, Taxa miljöbalken 2024, tjänsteskrivelse.pdf (193 kb) 17 Ärende 6, Taxa miljöbalken 2024.pdf (138 kb) 17 Ärende 7, Taxa alkohol och tobak 2024, tjänsteskrivelse.pdf (172 kb) 17 Ärende 7, Taxa alkohol och tobak 2024.pdf (137 kb) 17 Ärende 8, Taxa receptfria läkemedel 2024, tjänsteskrivelse.pdf (152 kb) 17 Ärende 8, Taxa receptfria läkemedel 2024.pdf (66 kb) 17 Ärende 9, Taxa Sprängämnesprekursorer 2024, tjänsteskrivelse.pdf (152 kb) 17 Ärende 9, Taxa sprängämnesprekursorer 2024.pdf (65 kb)

18 Handlingsplan för Trygghet och säkerhet 2023-2026

Diarienummer 2023/KS 0304 31

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2023-2026 ska gälla för Tyresö kommuns trygghet- och säkerhetsarbete i kommunens förvaltningar och bolag, för perioden 2023-2026.

Beskrivning av ärendet
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska samtliga kommuner för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser.

Trygghet och säkerhet ska vara ett paraplybegrepp för kommunens samlade arbete med skydd mot oönskade händelser, det vill säga mot kriser, olyckor och brott som drabbar människor, egendom, miljö eller samhällsfunktion. Arbetet med detta ska sträcka sig längs hela skalan från frekventa händelser som påverkar ett fåtal människor till ovanliga händelser som drabbar hela eller delar av samhället.
För att få ett samlat grepp om arbetet inom Tyresö kommuns trygghet och säkerhetsarbete i kommunens förvaltningar och bolag, anges inriktning och grundprinciper för detta i Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2023-2026.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att handlingsplan för trygghet och säkerhet 2023-2026 ska gälla för Tyresö kommuns trygghet- och säkerhetsarbete i kommunens förvaltningar och bolag, för perioden 2023-2026.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-11-07 § 136.pdf
Kommunstyrelsen 2023-11-07 § 136 KD Särskilt yttrande.pdf
Kommunstyrelsen 2023-11-07 §136 (M) Särskilt yttrande.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-10-25 § 67.pdf
Tjänsteskrivelse Handlingsplan för Trygghet och säkerhet 2023-2026.pdf
Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2023-2026.pdf
Presentation Handlingsplan för Trygghet och säkerhet 2023-2026.pdf

19 Revidering av riktlinjer för anläggning- och lokalförsörjning

Diarienummer 2023/KS 0278

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Riktlinjerna för anläggning- och lokalförsörjning antas
2. Riktlinjerna ersätter de tidigare riktlinjerna som fastställdes av kommunfullmäktige 2017-02-23 § 18.

Beskrivning av ärendet
Kommunens gällande riktlinjer för lokalförsörjning fastställdes vid beslut i kommunfullmäktige 2017-02-23 § 18. Sedan dess har processen utvecklats och därmed behovet av uppdaterade riktlinjer. Kommunstyrelseförvaltningen visar nu en reviderad version av riktlinjer för anläggning- och lokalförsörjning med tillhörande processkarta.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Riktlinjerna för anläggning- och lokalförsörjning antas
2. Riktlinjerna ersätter de tidigare riktlinjerna som fastställdes av kommunfullmäktige 2017-02-23 § 18.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-11-07 § 138.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-10-25 § 62.pdf
Tjänsteskrivelse riktlinjer för anläggning- och lokalförsörjning.pdf
Processkarta anläggning- och lokalförsörjning.pdf
Riktlinjer Anläggnings- och lokalförsörjningsprocessen.pdf

20 Revidering av kommunstyrelsens reglemente

Diarienummer 2023/KS 0344

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas och gäller tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
Ett tillägg i kommunstyrelsens reglemente under i § 14 avseende övergripande planering. Tillägget avser ett stycke som tidigare varit med i reglementen men som vid en tidigare revidering av misstag har redigerats bort.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att följande lydelse återinförs i kommunstyrelsens reglemente, § 14:

Lokalförsörjning samt nyttjandet av kommunens lokalbestånd samt frågor som rör ny- till- och ombyggnad. Styrelsen beslutar vid förhyrning av lokaler för tre år eller längre och med en årlig hyra överstigande 10 prisbasbelopp. I övrigt beslutar respektive nämnd.

Förslaget innebär inga förändringar i nuvarande hanteringar av lokalförsörjningsfrågor eller beslut om förhyrning av lokalen. Eftersom stycket oavsiktligt har redigerats bort har kommunstyrelseförvaltningen fortsatt tagit ansvar för den övergripande planeringen av de områden som nämns i stycket.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas och gäller tillsvidare.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-11-07 § 140.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-10-25 § 65.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Reglemente för kommunstyrelsen - med ändringsmarkeringar.pdf

21 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Diarienummer 2023/KS 0043 51

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Rapporterna noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre-och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads-och socialnämnden redovisar gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten redovisas om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas.

Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL, 4 kap 2 § SoL samt 9 § LSS från perioden 1 juli till 30 september.

Bilagor
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2023-10-24 § 74.docx
Statistik över ej verkställda beslut enl SoL 2023-09-30.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-10-23 § 81.pdf
9. Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut sept 2023.docx
9. Ej verkställda beslut LSS ÄON 2023 sept.doc
9. Ej verkställda beslut SoL ÄON 2023 sept.doc