logo

Regler

Innehåll i inläggen
Frågor och inlägg får inte innehålla uppmaning till brott, hets mot folkgrupp, intrång i upphovsrätt eller annat som strider mot lag. Frågepanelen ska vara ett seriöst forum med sakliga frågor och svar. Därför publiceras heller inte inlägg som innehåller personangrepp, annonser och reklaminlägg.

Personuppgiftslagen gör att du inte får namnge personer. Du får dock nämna kommunens förtroendevalda.
För mer information om vad som gäller för elektroniska anslagstavlor enligt lag, gå till Rättsnätet: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980112.HTM

Din identitet
Observera att när din fråga är publicerad kan den läsas av alla andra som besöker Frågepanelen. När du ställer en fråga ska du uppge namn och e-postadress. Dessa uppgifter publiceras inte. Vill du kan du också uppge en signatur. Signaturen publiceras tillsammans med frågan.

Ingen diarieföring
Frågepanelen är avsett att vara ett dialogforum mellan förtroendevalda och kommuninvånare i Knivsta kommun. Frågor och svar diarieförs ej. Vill du ställa en officiell fråga till Knivsta kommun avsedd att diarieföras ska du skicka den till kommunens officiella e-postadress: knivsta@knivsta.se

Arkivering
Med viss regelbundenhet arkiveras frågor och svar i Frågepanelen. Utgångspunkten vid arkivering är att frågor blir inaktuella. Frågor och svar ligger kvar i systemet, men kan inte ses publikt.