logo

Välkommen till Frågepanelen, Sandviken

Denna funktion är stängd

Vill du komma i kontakt med de politiska partierna i Sandvikens kommunfullmäktige finns kontaktuppgifter här: Kontakta de politiska partierna


De senast besvarade frågorna

Frågor till respektive representerade partier: 1. Hur ska ni arbeta för att förverkliga Skolverkets riktlinjer angående hur många barn det ska finnas i varje barngrupp...

Hejsan.. Här en fråga till alla partier i Sandviken om hur de ser på de nya reglerna gällande våra dagisbarn... varför riva upp något som barn o föräldrar är nöjda med?...

Undrar över om även Stensätra kommer att inkluderas i de nya dragningarna av busslinjer? Som det ser ut idag så får man ju som Stensätrabo antingen gå till Sandvikenhus h...

Hej. Min fråga är vad tycker politikerna i Sandviken om att polisstationen försvinner inom en snar framtid? Om det byggs en ny station i Gävle och blir klar 2020 så komme...

Har redan sett liknande fråga men nöjer mig inte med svaren som är varken konkreta eller upplysande på något sätt. Jag vill veta vem som bär huvudansvaret, vem som leder ...

Vad anser du/parti om behovet av denna frågepanel ? ( Centern är enligt min mening bäst och snabbast att svara. Svarar som jag ser det alltid.)

Har ni diskuterad om att HBT-certifiera Sandvikens kommun, speciellt inom Arbetsliv- och Omsorgsförvaltningen, Kultur- och Friluftsförvaltningen, och även Göransson Arena...

Jag ställde en fråga tidigare om hur barnomsorgen ska vara i Jäderfors? Har inte fått något svar, ni skulle återkomma efter ert möte. Läste att ni nu ska bygga ut Sätr...

plats för gående finns ej på vägen mellan Storviks tätort och näs, då vi har många barn och motionärer som rör sig mellan orterna många barn har sina aktiviteter i Storvi...

Till och från kan vi läsa i dagspress och i sociala medier om ungdomar som härjar i och omkring centrala Sandviken. Trakasserar bland annat på IOGT nya bruket. Springer p...