logo

Välkommen till Frågepanelen, Mora

Frågepanelen är en plats för dig som vill komma i kontakt med representanter i någon av nämnderna i kommunen. Du kan ställa en fråga till en eller flera av de kommunpolitiker som är representerade i frågepanelen. Vår ambition är att svara på din fråga inom en vecka. Frågorna publiceras på frågepanelen i samband med att de blir besvarade.


De senast besvarade frågorna

Varför snöröjs inte vid de fina orieterings vid infarterna till MORA. Efter mycket om o men har det kommit upp: VÄLKOMMEN på tavlorna. Kan det vara vår kommunchef som l...

Varför redovisar inte vissa personer i Frågepanelen frågor som ställs? Ställde fråga ang. Noret-bron väg 45/70, nov 2016 Är det bara Anna Hed och David Örnberg som har ...

Hej har ej fått sjukpengar fått till svar att överklaga !!. gjort detta. sedan 7 månader ej fått svar på detta och ej fått sjukpeng . överläkare och chefsläkare m.m. ...

Till ALLA Politiker och ansvariga tjänstemån i Mora kommuns organisation! Vad händer med väg 45/70? Överfart Österdalälven? Är alla politiska möjligheter uttömda ...

Hej! Åkt runt i många städer i Sverige och de flesta "sommar" städer har någon sorts sommarscen vid centrum eller vid vattnet där turisterna kan avnjuta diverse saker s...