Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2019-03-27

Sammanträde 2019-03-27

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Informationspunkt 21, kl 8.15

3 Informationspunkt 22, Kajsa Weckéus, Kostchef Mariana Axelsson kl 8.30

4 Informationspunkt 23, Kostchef Mariana Axelsson, biträdande kostchef Matilda Malm, kl 8.45

5 Systematiskt kvalitetsarbete - 4 - Kajsa Weckéus, kl 9.00

6 Placering av kommunens förskole- och fritidshemsverksamhet för obekväm arbetstid - Eva Jönsson, kl 9.10

7 Revidering av verksamhetsplan skolskjuts (kompisåkning)

8 Svar på motion om stöd till Lingbygdens friskola (från V)

9 Informationspunkt 25 - Else-Marie Vigren, kl 9.40

10 Lektorstjänst - Jenny Wikby, kl 10.05

11 Avveckla inriktningen Administrativ service

12 Lärarresurs till särskild utbildning för vuxna

13 Datorer till vuxenutbildningen

14 Fördelning av vuxenutbildningens budget

15 Pausa antagningen till det fjärde tekniska året (TE4)

16 Pausa antagningen till det industritekniska programmet

17 Informationspunkt 28 och 29 - Jimmie Nilsson, kl 11.00, 11.15

18 Dokumenthanteringsplanen

19 Ekonomisk information - Anita Arnmark, kl 11.30

20 Informationspunkt 26, - Anita Arnmark, kl 11.50

21 Informationspunkt 27 - Anita Arnmark, kl 11.55

23 Elevenkäten åk 5 och 8 från hösten 2018

- Kajsa Weckéus, Kostchef Mariana Axelsson, kl 8.30

24 Presentation av kostverksamheten

- Kostchef Mariana Axelsson, biträdande kostchef -Matilda Malm kl 8.45

25 Ombyggnad E4 - Else-Marie Vigren, kl 9.40

26 Bidragsbelopp till fristående verksamheter

27 Schablonersättning - Anita Arnmark, kl 11.55

28 Allmän info gymnasiet - Jimmie Nilsson, kl 11.00

29 Preliminär ansökningar till Sunnerbogymnasiet hösten 2019

31 Delegerande ärenden

Ordförande Marcus Walldén (M) Kallelse 1(2) Barn- och utbildningsnämnden

§24 Systematiskt kvalitetsarbete del 4, elevernas ansvar och inflytande

§25 Placering av kommunens förskole- och fritidsverksamhet för obekväm arbetstid

§26 Revidering av verksamhetsplan skolskjuts

§27 Svar på motion om stöd till Lingbygdens friskola ( från V )

§29 Avveckla inriktningen administrativ service

§30 Lärarresurs till särskild utbildning för vuxna 2019/2020

§31 Lån av datorer för vuxenstuderande

§32 Fördelning av budget för kommunal vuxenutbildning

§33 Pausa antagningen till det fjärde tekniska året (TE4)

§34 Pausa antagningen till Industritekniska programmet (IN)

§35 Dokumenthanteringsplanen

§36 Ekonomisk information

§37 Informationsärenden

§39 Delegerande ärenden