Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2019-05-22

Sammanträde 2019-05-22

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Informationspunkt nr 8/ tillsynsbesök, kl 8.15

3 Utvärdering av omsorg på obekväm arbetstid

4 VerkSAM planen - Anna-Lena Ljungberg, kl 9.00

5 Riktlinjer för förskola/ fritidshem - Anita Arnmark, kl 9.15

6 Fördelning av inventarieanslag 2019 - Anita Arnmark, kl 9.35

7 Ekonomisk information - Anita Arnmark, kl 9.45

8 Informationsärenden,tillsynsbesök

9 Information om säkerhet

- Säkerhetssamordnare Carina Karlund, kl 10.10

10 Information om fastighetsavdelningen

11 Information om Regeringsbeslut och information från

Skolverket - Nils-Göran Jonasson, kl 10.40

12 Information från Skolriksdagen

- Marcus Walldén med flera, kl 11.00

14 Delegerande ärenden

Ordförande Marcus Walldén (M) Kallelse 1(1) Barn- och utbildningsnämnden