Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2008-08-25

Sammanträde 2008-08-25

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar att sammanträdet är offentligt.

1 Förslag till justerare: Åshild Axell

2 Yttrande över ansökan från Karl-Oskar Utbildning AB om fristående förskoleklass och grundskola i Ljungby kommun, au § 108 /bilaga 2 - Lars-Bertil Nilsson, kl 13.15

3 Yttrande över ansökan från Ultra Education AB om utökning av fristående gymnasieskola i Värnamo kommun - Teknik-programmet, au § 109 /se tidigare utsänd bilaga - Johan Nylin, kl 14.00

4 Yttrande över ansökan från Aspero Friskolor AB om fristående gymnasieskola i Halmstads kommun - Idrottsgymnasium, au § 110 /se tidigare utsänd bilaga

5 Yttrande över ansökan från Skanskaskolan i Växjö AB om fristående gymnasieskola i Växjö kommun - Specialutformad teknisk utbildning med inriktning mot byggprocessen, au § 111 /se tidigare utsänd bilaga

6 Yttrande över ansökan från MoveITskolan AB om fristående gymnasieskola i Halmstads kommun - Estetiskt program m fl, au § 112 /se tidigare utsänd bilaga

7 Yttrande över ansökan från MoveITskolan AB om fristående gymnasieskola i Växjö kommun - Ledarskapsutbildning m fl, au § 113 /se tidigare utsänd bilaga

8 Yttrande över ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om fristående gymnasieskola i Värnamo kommun - Naturbruk - inriktning häst/ridsport, au § 114 /se tidigare utsänd bilaga

9 Yttrande över ansökan från Drivkraft Värend AB om utökning av fristående gymnasieskola i Halmstad kommun - Teknik- programmet, au § 115 /se tidigare utsänd bilaga

10 Yttrande över ansökan från Drivkraft Värend AB om fristående gymnasieskola i Växjö kommun - Teknikprogrammet, au § 116 /se tidigare utsänd bilaga

11 Yttrande över ansökan från Active Education i Sverige AB om fristående gymnasieskola i Halmstads kommun - Samhälls-programmet, au § 117 /se tidigare utsänd bilaga

12 Yttrande över ansökan från Baggium Utbildning AB om fristående gymnasieskola i Växjö kommun - Specialutformat program närliggande handelsprogrammet, au § 118 /se tidigare utsänd bilaga

13 Yttrande över ansökan från Baggium Utbildning AB om fristående gymnasieskola i Halmstads kommun - Handels-program m fl, au § 119 /se tidigare utsänd bilaga

14 Yttrande över ansökan från Baggium Utbildning AB om fristående gymnasieskola i Markaryds kommun - Special-utformat program närliggande fordonsprogrammet m fl, au § 120 /se tidigare utsänd bilaga

15 Yttrande över ansökan från Humanus Utbildning Syd AB om fristående gymnasieskola i Halmstads kommun - Samhälls-/naturprogram, au § 121 /se tidigare utsänd bilaga

16 Yttrande över ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB om fristående gymnasieskola i Halmstads kommun - Elprogrammet m fl, au § 122 /se tidigare utsänd bilaga

17 Yttrande över ansökan från Drottning Biankas gymnasieskola AB om fristående gymnasieskola i Halmstads kommun - DBGY inredningsdesign m fl, au § 123 /se tidigare utsänd bilaga

18 Yttrande över ansökan från Växjö Designskola AB om fristående gymnasieskola i Växjö kommun - Specialutformad industriell utbildning, au § 124 /se tidigare utsänd bilaga

19 Utredning - Analys av kunskapsresultat i grundskolor samt skillnader i meritvärde för pojkar och flickor, au § 125 /bilaga 19 - Lars-Bertil Nilsson, Ingrid Wiman, Maria Johansson, kl 15.00

20 Begäran att få inrätta en 3-terminers omvårdnadsutbildning, au § 129 /bilaga 20 - Bengt Simonsson, kl 14.20

21 Yttrande över "Granskning av kommunens e-posthantering", au § 130 /bilaga 21

22 Ekonomisk information, au § 132 - Marie Steneland, kl 15.45

23 Attestförteckning, au § 133 /bilaga 23

24 Matematik i utveckling, au § 134 /bilaga 24 - Britt-Marie Zeylon

25 Pedagogik i fritidshem, au § 135 /bilaga 25 - Britt-Marie Zeylon

26 Status/tidplan byggprojekt Åbyskolan, au § 136 - Hans-Jörgen Holmberg, kl 16.05

27 Rapport från sommarskolan, au § 137 - Birgitta Holmberg, kl 16.20

28 Modersmålsundervisning i finska, au § 139.

29 Information om näringslivsdagen - Pernilla Lydén, kl 16.40

30 Redovisning från Förskolan Prästgården, Ryssby - Eva Hansson, kl 17.00

31 Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden /bilaga 31

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (84 kb)

§87 Yttrande över ansökan från Karl-Oskar Utbildning AB om fristående förskoleklass och grundskola i Ljungby kommun (dnr 43-2008:1260)

Bu 2008/0060  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avstyrker i sitt yttrande till Skolverket ansökan från Karl-Oskar Utbildning AB om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Ljungby kommun med hänsyn till etableringens omfattning samt skäl och konsekvenser som redovisas

i skrivelse 2008-08-14.

Ärendet

Barn- och utbildningschefen redogör för de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser en nyetablering av fristående förskoleklass och grundskola i Ljungby kommun från och med läsåret 2009/2010 skulle föra med sig.

Motiv för tillstyrkande:

· alternativ

· konkurrens

· icke offentlig arbetsgivare

Motiv för avslag:

· stänga en skola

· skolskjutsar

· ökade lokalkostnader

· brister i redovisning av lokaler och utemiljö

· planerade ombyggnader

· förändrade fördelningssystem och stöd

· röda tråden

· ökade kostnader

· skolhälsovård, psykolog, fältkurator m fl

· inga stora barnkullar

· kvalitet, lärartätheten är låg i förhållande till kommunens

· uppsägningar och lärarbyten

Övriga frågor kring verksamheten:

· fritidshemsverksamhet för elever i fristående skolan.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-08-13 § 108.

§88 Yttrande över ansökan från Ultra Education AB om utökning av fristående gymnasieskola i Värnamo kommun – Teknikprogrammet (dnr 44-2008:1494)

Bu 2008/0061  612

Beslut

Nämnden avstår från att yttra sig över ansökan.

Ärendet

Ultra Education AB, Värnamo, under namnet John Bauer gymnasiet, Värnamo, önskar utöka verksamheten med Teknikprogrammet inriktning IT med ett intag av 28 elever/år.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-08-13 § 109.

§89 Yttrande över ansökan från Aspero Friskolor AB om fristående gymnasieskola i Halmstads kommun – Idrottsgymnasium

Bu 2008/0059  612

(dnr 44-2008:1084)

Beslut

Nämnden avstår från att yttra sig över ansökan.

Ärendet

Aspero Friskolor AB, Halmstad, under namnet Aspero Idrottsgymnasium, Halmstad, önskar utöka verksamheten med inriktning Idrottsgymnasium Hälsa, ledarskap och fritid med ett intag av 25 elever/år samt Idrottsgymnasium med profil hästutbildning med intag 10 elever årligen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-08-13 § 110.

§90 Yttrande över ansökan från Skanskaskolan i Växjö AB om fristående gymnasieskola i Växjö kommun - Specialutformad teknisk utbildning med inriktning mot byggprocessen

Bu 2008/0058  612

(dnr 44-2008:1526)

Beslut

Nämnden avstår från att yttra sig över ansökan.

Ärendet

Skanskaskolan i Växjö AB, under namnet Skanskaskolan, Växjö, ämnar starta Specialutformad teknisk utbildning med inriktning mot byggprocessen, där eleverna kommer att erbjudas ett fjärde år, fokuserat på ledarskap, med ett intag av 60 elever årligen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-08-13 § 111.

§91 Yttrande över ansökan från MoveITskolan AB om fristående gymnasieskola i Halmstads kommun - Estetiskt program m fl

Bu 2008/0062  612

(dnr 44-2008:1477)

Beslut

Nämnden avstår från att yttra sig över ansökan.

Ärendet

MoveITgymnasiet AB, Halmstad, ämnar starta:

  1. Estetisk utbildning/program inriktning Bild, Dans, Musik och drama med 14 elever/år.

  2. Handelsutbildning/program inriktningar Småföretagande och Turism med 10 elever/år.

  3. Ledarskapsutbildning med inriktningarna Ledarskapsutbildning för team och coacher intag 8 elever/år.

  4. Samhällsvetenskapsutbildning/program med inriktningarna Samhällsfördjupning och ekonomi intag 16 elever/år.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-08-13 § 112.

§92 Yttrande över ansökan från MoveITskolan AB om fristående gymnasieskola i Växjö kommun - Ledarskapsutbildning m fl

Bu 2008/0078  612

(dnr 44-2008:1411)

Beslut

Nämnden avstår från att yttra sig över ansökan.

Ärendet

MoveITskolan AB, Göteborg, ansöker att under namnet MoveITgymnasiet Växjö få starta:

1. Ledarskapsutbildning med inriktningarna Ledarskapsutbildning för team och coacher intag 8 elever/år.

2. Handelsutbildning/program inriktningar Småföretagande och Turism med 10 elever/år.

3. Estetisk utbildning/program inriktning Musik Dans, Bild, Form och Teater med 14 elever/år.

4. Samhällsvetenskapsutbildning/program med inriktningarna Samhällsfördjupning och ekonomi intag 16 elever/år.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-08-13 § 113.

§93 Yttrande över ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om fristående gymnasieskola i Värnamo kommun - Naturbruk - inriktning häst-/ridsport (dnr 44-2008:1216)

Bu 2008/0063  612

Beslut

Nämnden avstår från att yttra sig över ansökan.

Ärendet

Sveriges Ridgymnasium AB, Värnamo, har för avsikt att utöka befintlig verksamhet. Utbildningen bygger på Naturbruksprogrammet, inriktning Häst/ridsport med intag av 18 elever/år.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-08-13 § 114.

§94 Yttrande över ansökan från Drivkraft Värend AB om utökning av fristående gymnasieskola i Halmstads kommun – Teknikprogrammet

Bu 2008/0064  612

(dnr 44-2008:1517)

Beslut

Nämnden avstår från att yttra sig över ansökan.

Ärendet

Drivkraft Värend AB, Växjö, under namnet John Bauer gymnasiet, Halmstad, ansöker om utökad verksamhet Teknikprogrammet inriktning IT med intag av 29 elever/år.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-08-13 § 115.

§95 Yttrande över ansökan från Drivkraft Värend AB om fristående gymnasieskola i Växjö kommun – Teknikprogrammet

Bu 2008/0067  612

(dnr 44-2008:1519)

Beslut

Nämnden avstår från att yttra sig över ansökan.

Ärendet

Drivkraft Värend AB, Växjö, under namnet John Bauer gymnasiet, Växjö, ansöker om utökad verksamhet Teknikprogrammet inriktning IT med intag

av 28 elever/år.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-08-13 § 116.

§96 Yttrande över ansökan från Active Education i Sverige AB om fristående gymnasieskola i Halmstads kommun – Samhälls-programmet (dnr 44-2008:1429)

Bu 2008/0065  612

Beslut

Nämnden avstår från att yttra sig över ansökan.

Ärendet

Active Education i Sverige AB under namnet Kitas Gymnasium, Halmstad, har för avsikt att starta Naturvetenskapligt program inriktningarna naturvetenskap, miljövetenskap samt matematik/datavetenskap samt Samhällsvetenskapligt program med inriktningarna samhällsvetenskap, ekonomi, språk samt kultur med intag av 64 elever årligen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-08-13 § 117.

§97 Yttrande över ansökan från Baggium Utbildning AB om fristående gymnasieskola i Växjö kommun - Specialutformat program närliggande handelsprogrammet (dnr 44-2008:1650)

Bu 2008/0066  612

Beslut

Nämnden avstår från att yttra sig över ansökan.

Ärendet

Baggium Utbildning AB, Växjö, under namnet Växjö Praktiska Gymnasium, har för avsikt att utöka befintlig verksamhet med Specialutformat program närliggande handelsprogrammet med intag av 5 elever/år.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-08-13 § 118.

§98 Yttrande över ansökan från Baggium Utbildning AB om fristående gymnasieskola i Halmstads kommun - Handelsprogram m fl

Bu 2008/0069  612

(dnr 44-2008:1638)

Beslut

Nämnden avstår från att yttra sig över ansökan.

Ärendet

Baggium Utbildning AB, Växjö, under namnet Halmstad Praktiska Gymnasium, önskar starta Specialutformat program närliggande Handelsprogrammet, Specialutformat program närliggande Omvårdnadsprogrammet, Specialutformat program närliggande Livsmedelsprogrammet, Specialutformat program närliggande Hotel- och restaurangprogrammet samt Specialutformat program närliggande Barn- och fritidsprogrammet med intag av 4 elever årligen och program.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-08-13 § 119.

§99 Yttrande över ansökan från Baggium Utbildning AB om fristående gymnasieskola i Markaryds kommun - Specialutformat program närliggande fordonsprogrammet m fl (dnr 44-2008:1625)

Bu 2008/0070  612

Beslut

Nämnden avstår från att yttra sig över ansökan.

Ärendet

Baggium Utbildning AB, Växjö, under namnet Markaryds Praktiska Gymnasium, önskar starta Specialutformat program närliggande Fordonsprogrammet med intag av 4 elever årligen, Specialutformat program närliggande Energiprogrammet med intag av 3 elever årligen, Specialutformat program närliggande Omvårdnadsprogrammet med intag av 3 elever årligen, Specialutformat program närliggande Hantverksprogrammet med intag av 3 elever årligen, Specialutformat program närliggande Byggprogrammet med intag av 4 elever årligen, Specialutformat program närliggande Naturbruks-programmet med intag av 3 elever årligen, Specialutformat program närliggande Industriprogrammet med intag av 3 elever årligen, Specialutformat program närliggande Elprogrammet med intag av 3 elever årligen, Specialutformat program närliggande Handelsprogrammet med intag av 3 elever årligen, Specialutformat program närliggande Säkerhetsprogram med intag av 2 elever årligen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-08-13 § 120.

§100 Yttrande över ansökan från Humanus Utbildning Syd AB om fristående gymnasieskola i Halmstads kommun - Samhälls-/naturprogram (dnr 44-2008:1418)

Bu 2008/0068  612

Beslut

Nämnden avstår från att yttra sig över ansökan.

Ärendet

Humanus Utbildning Syd AB under namnet Humanus Gymnasium Halmstad har för avsikt att starta Samhällsvetenskapligt program inriktningarna samhälle – miljö, samhälle – global samt samhälle – miljö och företagande samt Natur-vetenskapligt program med inriktningarna naturvetenskap – energi samt miljövetenskap – global. Årligt intag av elever är 40 per program.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-08-13 § 121.

§101 Yttrande över ansökan från Nordens Tekniker Institut AB om fristående gymnasieskola i Halmstads kommun - Elprogrammet m fl

Bu 2008/0080  612

(dnr 44-2008:1349)

Beslut

Nämnden avstår från att yttra sig över ansökan.

Ärendet

Nordens Tekniker Institut AB, under namn NTI-gymnasiet Halmstad vill utöka sin verksamhet elprogrammet inriktning datorteknik samt Teknisk utbildning. Elevantal har inte angivits.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-08-13 § 122.

§102 Yttrande över ansökan från Drottning Blankas gymnasieskola AB om fristående gymnasieskola i Halmstads kommun - DBGY inredningsdesign m fl (dnr 44-2008:1568)

Bu 2008/0079  612

Beslut

Nämnden avstår från att yttra sig över ansökan.

Ärendet

Drottning Blankas gymnasieskola AB under namnet Drottning Blankas Gymnasieskola Halmstad har för avsikt att utöka verksamheten med DBGY Inredningsdesign intag 20 elever per år, DBGY Beteendevetenskap intag 25 elever per år samt DBGY Modedesign intag 20 elever per år.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-08-13 § 123.

§103 Yttrande över ansökan från Växjö Designskola AB om fristående gymnasieskola i Växjö kommun - Specialutformad industriell utbildning (dnr 44-2008:1422)

Bu 2008/0081  612

Beslut

Nämnden avstår från att yttra sig över ansökan.

Ärendet

Växjö Designskola AB under namn Växjö Design & Konstskola söker tillstånd att utöka sin verksamhet Specialutformad Industriell utbildning med inriktning Industridesign - en grundläggande yrkesutbildning inom design, formgivning och produktutveckling med inriktning industriell produktion samt en grund-läggande yrkesutbildning inom design, formgivning och produktionsutveckling med inriktning konfektion, textil och mode. Sammantaget intag för båda inriktningarna är 50 elever årligen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-08-13 § 124.

§104 Utredning - Analys av kunskapsresultat i grundskolor samt skillnader i meritvärde för pojkar och flickor

Bu 2008/0086  600

Beslut

Nämnden noterar informationen i den reviderade analysen av kunskapsresultat och meritvärden. Nämnden antar förslag till åtgärder och handlingsplan.

Ärendet

Britt-Marie Zeylon, Ingrid Wiman och Maria Johansson delger sina synpunkter på utredningen kring kunskapsresultat och meritvärde mellan pojkar och flickor.

Vid dagens sammanträde presenteras den psykologiska aspekten av kunskaps-resultat och skillnader i meritvärde för pojkar och flickor.

Psykologerna som resurs ska i fortsättningen beaktas när det gäller förvalt-ningens verksamhetsarbete.

Satsning görs på jämställdhetsarbetet i förskoleverksamheten.

Nämnden ger resultatgruppen uppdraget att, tillsammans med psykologerna, djupare analysera resultaten mellan flickor och pojkar på Kungshögsskolan. Resultatet avrapporteras hösten 2009.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-08-13 § 125.

§105 Begäran att få inrätta en 3-terminers omvårdnadsutbildning

Bu 2008/0113  615

Beslut

Att inrätta 3-terminers omvårdnadsutbildning.

Finansiering sker inom Sunnerbogymnasiets totala budget.

Ärendet

Rektor Bengt Simonsson redogör för önskemålet om att inrätta en 3-terminers omvårdnadsutbildning till undersköterska med inriktning mot äldreomsorg.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-08-13 § 129.

§106 Yttrande över "Granskning av kommunens e-posthantering"

Bu 2008/0101  600

Beslut

Att anta barn- och utbildningschefens förslag som sitt yttrande.

Ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund delger resultatet av granskning av kommunens e-posthantering samt förslag till yttrande.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-08-13 § 130.

§107 Ekonomisk information

Bu 2008/0028  042

Beslut

Att notera den ekonomiska informationen.

Ärendet

Administrativ chef Marie Steneland redogör för förvaltningens utfallsrapport och löneanalyser. Analysen av övertid ger frågor kring de påtagligt ökade kostnaderna.

Sjuklönen har sjunkit. Semesterlöner redovisas på nytt sätt på grund av det nya personalsystemet. Ett oroväckande övertidsuttag under maj och juni 2008 härleds till problem i nya personaladministrativa systemet. Rättelse redovisas i augusti. Preliminär prognos för interkommunala ersättningar lämnas i augusti.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-08-13 § 132.

§108 Attestförteckning

Bu 2008/0015  002

Beslut

Att ge Erik Karlsson attesträtt.

Ärendet

Erik Karlsson vikarierar för Maria Nelson Berg under hennes graviditets-ledighet.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-08-13 § 133.

§109 Matematik i utveckling

Bu 2004/0086  611

Beslut

Noterar informationen.

Ärendet

Utvecklingsledare Britt-Marie Zeylon redovisar en uppföljning av genomförda och pågående projekt i matematik.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-08-13 § 134.

§110 Pedagogik i fritidshem

Bu 2008/0115  633

Beslut

Noterar informationen.

Ärendet

Utvecklingsledare Britt-Marie Zeylon redovisar en uppföljning av genomförda och pågående projekt i fritidshem.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-08-13 § 135.

§111 Status/tidplan byggprojekt Åbyskolan

Bu 2003/0087  041

Beslut

Informationen noteras.

Ärendet

Fastighetsingenjör Hans-Jörgen Holmberg redogör för byggprojekt vid Åbyskolan.

Byggprojektet Åbyskolan, projektering pågår och beräknas vara klart i oktober 2008. Ombyggnad startar januari 2009 och ska vara klart augusti 2010 för elevernas inflyttning. Efter detta ska köket byggas om. Markberedning ska vara klart till sommaren 2011.

Nämnden begär löpande information under projektering och byggtid av Tekniska kontoret, Hans-Jörgen Holmberg.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-08-13 § 136.

§112 Rapport från sommarskolan

Bu 2008/0008  603

Beslut

Noterar informationen.

Förhoppningen är att det blir en uppföljning nästa sommar.

Ärendet

Rektor Birgitta Holmberg redovisar den genomförda verksamheten i Sommar-skolan. Till starten var 55 elever anmälda från förskoleklass till och med årskurs två i gymnasiet. Fem elever från asylboendet för ensamkomna flyktingbarn. Ingen av dessa kom till undervisningen. Från landsbygdsskolor kom 18 elever med svenska som hemspråk och tre elever från Sunnerbogymnasiet. Totalt gick 45 elever i Sommarskolan. Det var övervägande andel pojkar som deltog.

Sommarskolan koncentrerades kring svenska, matematik och engelska och har utgått från elevernas vilja att lära. Eleverna har också varit ute mycket, bland annat i Kronoskogsbadet där 13 elever tagit simborgarmärket, mycket positiva upplevelser och stärkande för självkänslan. Barnen har läst tidningen varje dag.

Omdöme delades ut till alla elever, i två exemplar, så att eleven kan behålla ett och lämna ett till sin ordinarie rektor.

Eleverna utvärderade sin sommarskola. De har tagit upp att de har kunnat ”läsa ämnen koncentrerat”, de har känt sig ”sedda” och ”fått ta eget ansvar för sitt lärande”. Vuxna elever tog hand om yngre elever, ”pratade allvar med dem”.

Birgitta Holmberg nämner elevernas kulturmöten som det mest positiva i Sommarskolan. Eleverna såg sig själva i förhållande till andra. De fick exempel på varandras problematik.

Inför en kommande Sommarskola finns det förbättringar att göra. Tidig samordning är viktig. Information och eventuella åtgärdsprogram, lämnas från ordinarie lärare till sommarlärare. Grupperna behöver delas i två. De yngre barnen 1-5 för sig och de äldre 6-gy för sig. En person ska ha ansvar för städ, kök och sådant praktiskt.

Vissa elever kände sig tvingade till Sommarskolan. Det måste framgå att det är frivilligt att delta. Det har varit ett spännande jobb, bra personal, knappt om tid för planering.

Finns bidrag att söka hos Skolverket för den här typen av verksamhet?

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-08-13 § 137.

§113 Modersmålsundervisning i finska

Bu 2008/0022  603

Beslut

Besluta att höstterminen 2008 anordna modersmålsundervisning i finska.

Ärendet

Med anledning av förändringar i grundskoleförordningen (SFS 1994:1194) gällande slopande av 5-eleversgräns vid start av modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk, anhåller Nils-Göran Jonasson om att, inom befintlig budget, få anordna modersmålsundervisning i finska.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-08-13 § 139.

§114 Information om näringslivsdagen

Bu 2008/0007  022

Beslut

Att notera informationen.

Ärendet

Projektledare för samarbete mellan skola och näringsliv, Pernilla Lydén, informerade om studiedag/näringslivsdag. Målgruppen var lärare i årskurs 1 - 6, skolledare och studie- och yrkesvägledare. Ungefär 200 deltagare hade mött upp där 29 företag visade upp sin verksamhet. Dagen innehöll föreläsningar, mässa och företagsbesök.

Intressant vore att presentera detta på skolornas hemsidor. Pernilla Lydén tar kontakt med skolorna om detta.

Kommentarerna från företag och lärare har varit positiva. Noteras att arbetet följer kommunens skolplan då det gäller samarbete med näringsliv och ordnande av fadderföretag, vilket är tillfredsställande.

§115 Redovisning från Förskolan Prästgården, Ryssby

Bu 2008/0006  634

Beslut

Informationen noteras.

Ärendet

Utvecklingsledare Eva Hansson redovisar från Förskolan Prästgården i Ryssby.

Inga förändringar har noterats i kommunal verksamhet i Ryssby. Nämnden ber om ytterligare en avstämning vid årsskiftet.

§116 Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden

Bu 2008/0121  002

Beslut

Att anta delegationsordningen för barn- och utbildningsnämnden.

Ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund redogör för revideringen av delegationsordning i förhållande till verksamhetens förändringar.

§117 Meddelanden

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2006/0142.287

Konsekvensbedömning gällande förändring av verksamhet på Kungshögsskolan.

Bu 2008/0074.630

Skrivelse 2008-07-01 avseende förskolebarns placeringstider.

Bu 2008/0122.624

Verksamhetsrapport för skolhälsovården i Ljungby kommun läsåret 2007-2008.

Bu 2008/0123.617

Utvärdering av LSS-verksamheten på barn- och utbildningsförvaltningen.

Bu 2008/0124.612

Intagningar till Sunnerbogymnasiet läsåret 2008-2009.

Anmälan om intagning av elever i Fri kvot läsåret 2008-2009.

Protokoll från MBL-förhandlingar 2008-05-26 och 2008-06-04.

Tackkort från lärare för gåva vid pensionsavgång.

Tackkort från politiker för uppvaktning vid 50-årsdag.

§118 Delegerade ärenden

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av delegerade ärenden.

Ärendet

Bu 2008/0102.002

Beslut om ledighet för elev enligt delegationsordning punkt 184:

Skrivelse 2008-08-21 från rektor Angelstadsskolan.

Bu 2008/0103.002

Beslut om mottagande av barn i särskola samt övergång till grundskola enligt delegationsordning punkt 210:

Skrivelser 2008-06-26 (3 st) från rektor med övergripande uppgifter vid särskolan.