Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2012-04-23

Sammanträde 2012-04-23

Datum
Klockan
13.15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Ann Arousell Sålebo

2 Information från tillsynsbesök.

3 Yttrande över ansökan från Ljungby fria gymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Ljungby kommun, au § 50 /bilaga 3 - Ulf Engqvist, kl 13.30

4 Yttrande över ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Växjö kommun, au § 51 /bilaga se au-kallelsen - Ulf Engqvist, kl 13.40

5 Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Halmstads kommun, au § 52 /bilaga se au-kallelsen - Ulf Engqvist, kl 13.45

6 Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Växjö kommun, au § 53 /bilaga se au-kallelsen - Ulf Engqvist, kl 13.50

7 Yttrande över ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Halmstads kommun /bilaga 7 - Ulf Engqvist, kl 13.55

8 Yttrande över ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Växjö kommun /bilaga 8 - Ulf Engqvist, kl 14.00

9 Information om uppföljning Sunnerbogymnasiet, au § 54 - Ulf Engqvist, kl 14.05

10 Arbetskläder, au § 62 /bilaga 10 - Nils-Göran Jonasson, kl 14.20

11 Information om Kungshögsskolans utemiljö, au § 56 - Hans-Jörgen Holmberg och Ann-Christin Peterson Rosén, kl 15.00

12 Information om ombyggnadsarbetena på Astradskolan, au § 57 - Hans-Jörgen Holmberg, kl 15.20

13 Utvärdering 15-timmarsbarn, au § 61 /bilaga 13 - Eva Jönsson, kl 15.40

14 Bokslut på ansvarsnivå, au § 58 /bilaga 14 - Marie Steneland, kl 15.50

15 Resultatbalansering per enhet, au § 59 /bilaga 15 - Marie Steneland

16 Investeringsbudget 2013, au § 60 /bilaga 16 - Marie Steneland

17 Ekonomisk information, au § 65 - Marie Steneland

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (87 kb)

§45 Fastställande av dagordning

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga till ärendet ”Information om Öppna jämförelser - grundskola 2012” till dagordningen.

Ärendet

Nyligen presenterades undersökningen ”Öppna jämförelser – grundskola 2012”. Barn- och utbildningschefen skulle vilja att nämnden får information om resultatet.

§46 Information från tillsynsbesök

Bu 2012/0015  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Tillsynsbesök görs varje år på barn- och utbildningsförvaltningens verksam-heter samt fristående förskolor. De närvarande ledamöter som har varit på tillsynsbesök sedan förra nämndssammanträdet informerar om dessa.

Ole Kongstad (V) har varit på Björkstigens förskola, Lasarettsgatans förskola och Fogdeskolans förskola.

Magnus Carlsson (S) och Ann Arousell Sålebo (FP) har varit på Hjortsbergs-skolan.

Liselotte Åhlander (S) har varit på förskolorna Ida, Kajsa Kavat och Harabergsgatan.

§47 Yttrande över ansökan från Ljungby fria gymnasium AB om god-kännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Ljungby kommun – dnr 32-2012:1036

Bu 2012/0026  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avstyrker den sökandes krav om etablering av ytterligare gymnasieplatser enligt ansökan.

Ärendet

Ljungby fria gymnasium AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Ljungby kommun. Ansökan gäller samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap från läsåret 2013/2014.

Samordnande rektor för Sunnerbogymnasiet skriver i ett yttrande (daterat

2012-03-14) att han bedömer att den ansökta utbildningen i hög grad kommer att påverka Sunnerbogymnasiet. Rektor föreslår därför att barn- och utbildnings-nämnden avstyrker ansökan från Ljungby fria gymnasium. Utbildningen de ansöker om kan täckas inom den kommunala gymnasieskolans utbud.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-04-11 § 50. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avstyrker den sökandes krav om etablering av ytterligare gymnasieplatser enligt ansökan.

§48 Yttrande över ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Växjö kommun - dnr 32-2012:800

Bu 2012/0038  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avstyrker den sökandes krav om etablering av ytterligare gymnasieplatser enligt ansökan.

Ärendet

ThorenGruppen AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Växjö. Ansökan gäller följande program och inriktningar från läsåret 2013/2014:

· Ekonomiprogrammet (ekonomi / juridik)

· Samhällsvetenskapsprogrammet (beteendevetenskap / medier, information och kommunikation / samhällsvetenskap)

· Handels- och administrationsprogrammet (administrativ service / handel och service)

· Naturvetenskapsprogrammet (naturvetenskap / naturvetenskap och samhälle).

Samordnande rektor för Sunnerbogymnasiet skriver i ett yttrande (daterat

2012-03-14) att han bedömer att den ansökta utbildningen i hög grad kommer att påverka Sunnerbogymnasiet. Rektor föreslår därför att barn- och utbild-ningsnämnden avvisar ansökan. Utbildningarna som ansökan gäller kan täckas inom den kommunala gymnasieskolans utbud.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-04-11 § 51. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avstyrker den sökandes krav om etablering av ytterligare gymnasieplatser enligt ansökan.

§49 Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Halmstads kommun – dnr 32-2012:791

Bu 2012/0041  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avstyrker den sökandes krav om etablering av ytterligare gymnasieplatser enligt ansökan.

Ärendet

Drottning Blankas Gymnasieskola AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Halmstads kommun. Ansökan gäller ekonomiprogrammet från läsåret 2013/2014.

Samordnande rektor för Sunnerbogymnasiet skriver i ett yttrande (daterat

2012-03-14) att han bedömer att den ansökta utbildningen i hög grad kommer att påverka Sunnerbogymnasiet. Rektor föreslår därför att barn- och utbild-ningsnämnden avvisar ansökan.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-04-11 § 52. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avstyrker den sökandes krav om etablering av ytterligare gymnasieplatser enligt ansökan.

§50 Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Växjö kommun – dnr 32-2012:780

Bu 2012/0037  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avstyrker den sökandes krav om etablering av ytterligare gymnasieplatser enligt ansökan.

Ärendet

Drottning Blankas Gymnasieskola AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Växjö kommun. Ansökan gäller följande program och inriktningar från läsåret 2013/2014:

· Ekonomiprogrammet (ekonomi / juridik)

· Vård- och omsorgsprogrammet

· Hantverksprogrammet (övriga hantverk)

· Estetiska programmet (bild och formgivning)

· Samhällsvetenskapsprogrammet (beteendevetenskap)

· Humanistiska programmet (kultur).

Samordnande rektor för Sunnerbogymnasiet skriver i ett yttrande (daterat

2012-03-14) att han bedömer att den ansökta utbildningen i hög grad kommer att påverka Sunnerbogymnasiet. Rektor föreslår därför att barn- och utbild-ningsnämnden avvisar ansökan.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-04-11 § 53. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avstyrker den sökandes krav om etablering av ytterligare gymnasieplatser enligt ansökan.

§51 Yttrande över ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Halmstads kommun – dnr 32-2012:1688

Bu 2012/0062  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avstyrker den sökandes krav om etablering av ytterligare gymnasieplatser enligt ansökan.

Ärendet

ThorenGruppen AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Halmstads kommun. Ansökan gäller följande program (och inriktningar):

· Bygg- och anläggningsprogrammet (husbyggnad / mark och anläggning / måleri)

· El- och energiprogrammet (elteknik)

· Fordons- och transportprogrammet (personbil / karosseri och lackering)

· Handels- och administrationsprogrammet (handel och service)

· Hantverksprogrammet (frisör)

· Hotell- och turismprogrammet (hotell och konferens / turism och resor)

· Industriprogrammet (svetsteknik)

· VVS- och fastighetsprogrammet (VVS)

· Vård- och omsorgsprogrammet

Samordnande rektor för Sunnerbogymnasiet skriver i ett yttrande (daterat

2012-04-13) att han bedömer att de ansökta utbildningarna i hög grad kommer att påverka Sunnerbogymnasiet. Rektor föreslår därför att barn- och utbild-ningsnämnden avstyrker ansökan.

§52 Yttrande över ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Växjö kommun - dnr 32-2012:1776

Bu 2012/0063  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avstyrker den sökandes krav om etablering av ytterligare gymnasieplatser enligt ansökan.

Ärendet

ThorenGruppen AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Växjö kommun. Ansökan gäller följande program (och inriktningar):

· Bygg- och anläggningsprogrammet (husbyggnad / mark och anläggning / måleri)

· El- och energiprogrammet (elteknik)

· Fordons- och transportprogrammet (personbil / karosseri och lackering)

· Handels- och administrationsprogrammet (handel och service)

· Hantverksprogrammet (frisör)

· Hotell- och turismprogrammet (hotell och konferens / turism och resor)

· Industriprogrammet (svetsteknik)

· VVS- och fastighetsprogrammet (VVS)

· Vård- och omsorgsprogrammet

Samordnande rektor för Sunnerbogymnasiet skriver i ett yttrande (daterat

2012-04-13) att han bedömer att de ansökta utbildningarna i hög grad kommer att påverka Sunnerbogymnasiet. Rektor föreslår därför att barn- och utbild-ningsnämnden avstyrker ansökan.

§53 Information om uppföljning Sunnerbogymnasiet

Bu 2012/0059  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

I en tidningsartikel i en lokal tidning 2012-03-21 framkom att det fanns miss-nöje bland eleverna på Sunnerbogymnasiet.

Samordnande rektor informerar om hur man har gått vidare med att utreda det missnöje som kom fram i tidningen.

Bland annat har rektorn träffat var sjunde elev i årskurs två och samtalat om hur de trivs och om de har några synpunkter. Eleverna trivs i stort sett men har några synpunkter, bland annat på schemaläggningen.

Dessutom finns skyddsombud i varje klass och nöjdhetsenkäter genomförs för att fånga upp vad eleverna tycker om skolan och om de trivs.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-04-11 § 54. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§54 Information om Öppna jämförelser - grundskola 2012

Bu 2012/0068  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomför varje år Öppna jämförel-ser inom olika områden. Nyligen presenterades rapporten Öppna jämförelser – grundskola 2012. Enligt den hamnade Ljungby kommun på 56:e plats i hela landet och på första plats i Kronobergs län när det gäller elevers resultat i grundskolan.

Några av Ljungby kommuns resultat i Öppna jämförelser - Grundskola 2012:

  • Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram är 94,5 procent (plats 33 i landet).
  • Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen är 92,5 procent

(plats 54 i landet).

  • Sammanvägt resultat ger Ljungby plats 56 i landet.

På alla dessa områden har Ljungby kommun placerat sig bland de 25 procent av landets kommuner med högst placering.

§55 Arbetskläder

Bu 2011/0186  028

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avslår förslaget att utöka medlen till arbets-kläder samt ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att ändra riktlinjerna så att de gäller personal i förskolan.

Ärendet

2009-02-23 beslutade barn- och utbildningsnämnden att köpa och finansiera arbetskläder för personal inom förskoleverksamhet (barn 1-5 år). 2011-11-30 gav barn- och utbildningsnämnden barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram förslag till utrustning samt kostnadskalkyl att ingå i budget 2012 för att köpa arbetskläder även till personal i förskoleklass och fritidshem.

Områdeschefen presenterar ett förslag (daterat 2012-03-23) på att barn- och utbildningsnämnden erbjuder arbetskläder genom inköp av regnställ eller arbetsskor till anställda inom förskola, förskoleklass, fritidshem och LLS-verksamhet. Han föreslår att första inköpet görs hösten 2013 och därefter varje tvåårsintervall. Den totala kostnaden ligger på 230000 kronor för två år.

Områdeschefen föreslår också följande riktlinjer kring arbetskläder:

· Rätt till arbetskläder har personal som arbetar i barngrupp inom
förskole-, förskoleklass-, fritidshems- och LSS-verksamhet och som har en anställningstid av minimum tre månader.

· Summan per anställd är maximerad till 600 kronor per två år och bekostas av centralt avsatta medel.

· Inköpsintervall är vartannat år med början år 2013 och inköp sker i samordning, vid bestämt tillfälle och avser den personal som vid detta tillfälle är i tjänst.

· Eventuella kompletteringar bekostas av enheten.

· Inköp avser vind-/regnställ eller skor för utomhusbruk.

· Inköpta arbetskläder tillhör kommunen men följer personen vid byte av arbetsplats inom barn- och utbildningsförvaltningen i Ljungby kommun.

· Vid avslutad anställning återlämnas regnställ till senaste arbetsplatsen.

· Jackor märks med kommunens logotype.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-04-11 § 62. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avslår förslaget att utöka medlen till arbetskläder samt att ge barn- och utbildningschefen i uppdrag att ändra riktlinjerna så att de gäller personal i förskolan.

§56 Information om Kungshögsskolans utemiljö

Bu 2006/0142  287

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till utformningen av utemiljön och noterar informationen.

Ärendet

Fastighetsingenjören och samordnande rektor för Kungshögsskolan informerar om planeringen för utemiljön på Kungshögsskolan. Bland annat ska en fotbolls-plan och löparbana anläggas. Utemiljön beräknas vara klar hösten 2012.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-04-11 § 56. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§57 Information om ombyggnadsarbetena på Astradskolan

Bu 2010/0162  315

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Fastighetsingenjören informerar om ombyggnadsarbetena som kommer att påbörjas på Astradskolan inom kort. Entrén och utrymmet framför ska förändras. Dessutom ska bland annat toaletter renoveras, dörrar bytas ut och

ett elevtorg med uppehållsyta skapas.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-04-11 § 57. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§58 Utvärdering 15-timmarsbarn

Bu 2011/0189  630

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

· förskolechefens rätt att besluta om tiderna för 15-timmarsbarnen ska finnas kvar

· reglerna för de olika formerna av 15-timmarsbarn ses över för att bli mer samstämmiga

· vid nästa centrala enkät ska nöjdheten hos vårdnadshavare till 15-timmarsbarn undersökas.

Ärendet

Utvecklingsledaren för förskola har gjort en utvärdering av effekterna av barn- och utbildningsnämndens beslut 2009-01-08 angående så kallade 15-timmars-barn i förskolan. Enligt beslutet skulle två 15-timmarsbarn med föräldraledig förälder placeras på en förskoleplats. Undantaget de platser där syskon köar till placering inom fem månader. De beslöt också att ge rektor (som numera kallas förskolechef) uppdraget att besluta om placeringstiderna för alla 15-timmarsbarn utifrån verksamhetens möjligheter och barnens behov.

Utvärderingen visade att tiderna fördelas på olika sätt på kommunens förskolor. Några är väldigt flexibla när det gäller placering, medan andra har bestämda tider och dagar för 15-timmarsbarnen.

Utvecklingsledaren föreslår att

· beslutet om förskolechefens rätt att besluta om tiderna för 15-timmars-barn ska finnas kvar

· reglerna för de olika formerna av 15-timmarsbarn ses över för att bli mer samstämmiga

· vid nästa centrala enkät ska nöjdheten hos föräldrar med 15-timmarsbarn undersökas.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-04-11 § 61. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beslutar att

· förskolechefens rätt att besluta om tiderna för 15-timmarsbarnen ska finnas kvar

· reglerna för de olika formerna av 15-timmarsbarn ses över för att bli mer samstämmiga

· vid nästa centrala enkät ska nöjdheten hos vårdnadshavare till 15-timmarsbarn undersökas.

§59 Bokslut på ansvarsnivå

Bu 2011/0018  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner bokslutet på ansvarsnivå för år 2011.

Ärendet

Administrative chefen presenterar bokslutet för år 2011 fördelat på ansvarsnivå.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-04-11 § 58. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden godkänner bokslutet på ansvarsnivå för år 2011.

§60 Resultatbalansering per enhet

Bu 2010/0038  041

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner resultatbalanseringen per enhet för 2011 samt beslutar att fördelning av underskott och överskott görs enligt förslag.

Ärendet

Administrative chefen presenterar ett förslag till resultatbalansering per enhet för år 2011. Hon föreslår att enheterna får behålla 75 procent av ett underskott och 10 procent av ett överskott.

Undantag är Donationsgatans förskola som får behålla hela sitt överskott efter-som förskolan är en intraprenad. Även Torpaenheten är undantagen och får behålla 0 kronor av sitt underskott.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-04-11 § 59. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden godkänner resultatbalanse-ringen per enhet för 2011 samt beslutar att fördelning av underskott och överskott görs enligt förslag.

§61 Investeringsbudget 2013

Bu 2012/0048  041

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslaget till investeringsbudget för åren 2013-2017.

Ärendet

En investeringsplan finns för åren 2013-2017. Utifrån den ska en investerings-budget fastställas för samma period. Administrative chefen presenterar ett förslag som följer planen (daterat 2012-04-23).

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-04-11 § 60. Då gav arbets-utskottet barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram förslag till investe-ringsplan för år 2013-2017 att presentera på barn- och utbildningsnämndens sammanträde.

§62 Ekonomisk information

Bu 2012/0022  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Administrative chefen ger en utfallsrapport samt löneanalys för mars 2012.

Administrative chefen redovisar också:

· kostnad för generationsväxlingsprogrammet 80-90-100: januari-mars 244 793 kronor

· kostnad för vårdnadsbidrag: januari-mars 150000 kronor

· kostnader för barn/elever i andra kommuner och i fristående skolor: januari-mars totalt 18862000 kronor

· sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

· nämndens användning av tidigare års budgetöverskott som kan användas under 2012 och 2013.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-04-11 § 65. Då godkände arbetsutskottet redovisningen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§63 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2010/0111.605

Protokoll 2012-03-29 från Högsta Förvaltningsdomstolen med avslag på begäran om prövningstillstånd från Karl-Oskar Utbildning AB avseende

lokalkostnader.

Bu 2011/0175.865

Protokollsutdrag 2012-03-14 från Regionförbundet Södra Småland avseende konstpedagogiskt uppdrag till Ljungbergmuseet.

Bu 2012/0012.612

Beslut 2012-04-03 från Skolinspektionen med avslag på ansökan om god-kännande av Ljud & Bildskolan AB som huvudman för gymnasieskola i Värnamo kommun.

Bu 2012/0021.047

Utbetalningsmeddelande 2012-03-22 från Skolverket avseende utbetalning av statsbidrag i mars 2012 för maxtaxa inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet.

Bu 2012/0055.337

Skrivelse 2012-03-02 från Vittaryds föräldraförening angående säkerheten av förskolebarnens utemiljö på Vittaryds förskola. Svar 2012-03-16 från barn- och utbildningschefen.

Bu 2012/0066.611

Riktlinjer för simskola och simundervisning.

Tackkort från Stensbergsskolan avseende uppvaktning vid invigning av den renoverade delen av skolan.

Protokoll från Samverkan Arbetsmiljö och Hälsa 2012-02-15.

Protokoll från Samverkan enligt lokalt avtal 2012-02-28, 2012-03-07,

2012-03-14 och 2012-03-23.

Protokoll från MBL-förhandlingar 2012-03-21 och 2012-04-12.