Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2012-12-10

Sammanträde 2012-12-10

Datum
Klockan
14.30
Plats
Ryssbyskolan, Kyrkogatan 3, Ryssby

1 Förslag till justerare: Mikael Magnusson

2 Fastställande av dagordning.

3 Visning av Ryssbyskolan - Irene Mayor, kl 14.30

4 Information från tillsynsbesök.

5 Ekonomisk uppföljning, au § 162 /bilaga - Marie Steneland, kl 15.30

6 Attestförteckning, au § 164 - Marie Steneland

7 Bidragsbelopp till fristående verksamhet, au § 163 - Marie Steneland

8 Beslut om bidrag till Aspero Friskolor AB - Marie Steneland

9 Beslut om bidrag till Praktiska Sverige AB - Marie Steneland

10 Beslut om bidrag till Båstad Privata gymnasium - Marie Steneland

11 Beslut om bidrag till Drottning Blankas Gymnasieskola AB - M S

12 Beslut om bidrag till Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge - Marie Steneland

13 Beslut om bidrag till JB Gymnasiet Syd AB - Marie Steneland

14 Beslut om bidrag till Laboraskolan AB - Marie Steneland

15 Beslut om bidrag till Ljud & Bildskolan LBS AB - Marie Steneland

16 Beslut om bidrag till Ljungby Fria Gymnasium AB - Marie Steneland

17 Beslut om bidrag till Motorsportsgymnasiet VTU AB - M Steneland

18 Beslut om bidrag till Peter Isaac Béens utbildningsstiftelse - M S

19 Beslut om bidrag till Procivitas i Växjö AB - Marie Steneland

20 Beslut om bidrag till RyssbyGymnasiet AB - Marie Steneland

21 Beslut om bidrag till Skanskaskolan i Växjö AB - Marie Steneland

22 Beslut om bidrag till Växjö Fria Fordonsgymnasium AB - M S

23 Beslut om bidrag till Växjö Fria Gymnasium AB - Marie Steneland

24 Beslut om bidrag till Karl-Oskar Utbildning AB - Marie Steneland

25 Beslut om bidrag till Lingbygdens friskola ekonomisk förening - M S

26 Beslut om bidrag till Förskolan Minima AB (Biet) - Marie Steneland

27 Beslut om bidrag till Ryssby kyrkliga samfällighet - Marie Steneland

28 Beslut om bidrag till Personalkooperativet Skaparglädjen - M S

29 Beslut om bidrag till Annerstads föräldrakooperativ ekonomisk förening - Marie Steneland

30 Beslut om bidrag till Föräldrakooperativet Älgen, ekonomisk förening - Marie Steneland

31 Skrivelse från personal vid Stensbergskolan, au § 161 /bilaga - Lars-Bertil Nilsson, kl 16.05

32 Budgetanpassning, Sunnerbogymnasiet, au § 165 /bilaga - Jimmie Nilsson, kl 16.10

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (67 kb)

§172 Fastställande av dagordning

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga till ärendet Beslut om bidrag till Kunskapsskolan i Sverige AB och fastställer dagordningen.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden behöver ta beslut om bidrag till ytterligare en fristående skola, Kunskapsskolan i Sverige AB.

Punkten Delegerade ärenden utgår också.

§173 Visning av Ryssbyskolan

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Rektor och elever vid Ryssbyskolan visar nämnden runt på skolan som idag

har nästan 120 elever. Skolan jobbar mycket med matematik genom en ny matteverkstad och kultur genom Skapande skola bland annat.

§174 Information från tillsynsbesök

Bu 2012/0015  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Tillsynsbesök görs varje år på barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter samt fristående förskolor. De närvarande ledamöter som har varit på tillsyns-besök sedan förra nämndssammanträdet informerar om dessa.

Ole Kongstad (V) har varit på BergaLyckans förskola.

Bo Ederström (M) och Margaretha Andersson (S) har varit på Kungshögsskolan.

§175 Ekonomisk uppföljning

Bu 2012/0022  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Administrative chefen ger en preliminär utfallsrapport samt löneanalys för november 2012. Utfallet är högre än budget och prognosen pekar på ett underskott.

Administrative chefen redovisar också preliminära kostnader januari-november 2012 för

· generationsväxlingsprogrammet 80-90-100: 892 138 kronor

· vårdnadsbidrag: 648 000 kronor

· barn/elever i andra kommuner och i friskolor: 59714 000 kronor (preliminärt).

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-11-28 § 162. Då gav arbets-utskottet barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram en ekonomisk redo-visning till barn- och utbildningsnämndens sammanträde.

§176 Attestförteckning

Bu 2012/0077  002

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer attestförteckningen enligt förslag.

Ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningens attestförteckning behöver uppdateras på grund av förändringar i ledningsorganisationen när det gäller nya rektorer/ förskolechefer på några enheter:

· Ann-Carin B Andersson har tillträtt som rektor/förskolechef på Kungshögsskolan, Fogdeskolans förskola, Förskolan Kajsa Kavat och Förskolan Ida.

· Jessica Skrak Granqvist tillträder den 7 januari 2013 tjänsten som rektor/förskolechef på Hjortsbergskolan och förskolorna Strömgatan och Harabergsgatan.

· Gunilla Frülén tillträder den 1 januari 2013 tjänsten som förskolechef för Lasarettsgatans och Björkstigens förskolor.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-11-28 § 164. Då gav arbets-utskottet barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram en förändrad attest-förteckning till barn- och utbildningsnämndens sammanträde.

§177 Bidragsbelopp till fristående verksamhet

Bu 2012/0160  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer bidragsbeloppen till fristående verksamheter för år 2013 enligt förslag.

Ärendet

Kommunen betalar bidrag till de fristående verksamheterna både i Ljungby kommun och i andra kommuner för de elever som är folkbokförda i Ljungby kommun. Att de är fristående innebär att de har en annan huvudman (ägare)

än kommunen. Bidragsbeloppen baseras på kommunens egna kostnader per barn/elev i motsvarande verksamhet. Bidragsbeloppen ska fastställas inför varje år. Administrative chefen ger ett förslag till bidragsbelopp (daterat 2012-12-10):

Förskola

Timmar per vecka (h): 0,15 h 15,1-25 h 25,1-35 h 35,1- h

För barn 1-2,5 år (kr): 91 405 kr 118 246 kr 130 126 kr 161 368 kr

För barn över 2,6 år (kr): 70 724 kr 73 804 kr 99 325 kr 122 646 kr

Fritidshem 30894 kronor

Fritidshem, Lovtillsyn 15225 kronor

Förskoleklass 61651 kronor

Grundskola årskurs 1-6 78240 kronor

årskurs 7-9 86 681 kronor

Gymnasium

Bygg (84 718 kr) Ekonomi (69 446 kr)

Barn och fritid (108 424 kr) El (98 966 kr)

Hantverk (132 805 kr) Industri (132 436 kr)

Media (79 041 kr) Naturvetenskap (69 056 kr)

Omvårdnad (73 696 kr) Samhällsvetenskap (70 815 kr)

Teknik (70 553 kronor)

Estetiska programmet exklusive musik (135 185 kr)

Estetiska programmet musik (90 702 kr)

Handel och administration (74 664 kronor)

Fordon exklusive transport och logistik (121 273 kronor)

Fordon transport och logistik (142 693 kronor)

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-11-28 § 163. Då gav arbetsutskottet barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram förslag till bidragsbelopp till fristående verksamheter till barn- och utbildningsnämndens sammanträde i december.

§178 Beslut om bidrag till Aspero Friskolor AB, org nr 556636-3973

Bu 2012/0164  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2013 till Aspero Friskolor AB, organisationsnummer 556636-3973, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2012-12-10 § 177).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§179 Beslut om bidrag till Praktiska Sverige AB, org nr 556257-5786

Bu 2012/0165  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2013 till Praktiska Sverige AB, organisationsnummer 556257-5786, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2012-12-10 § 177).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§180 Beslut om bidrag till Båstad Privata gymnasium, org nr 556638-6628

Bu 2012/0166  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2013 till Båstad Privata gymnasium, organisationsnummer 556638-6628, enligt fastställda bidrags-belopp (barn- och utbildningsnämnden 2012-12-10 § 177).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§181 Beslut om bidrag till Drottning Blankas Gymnasieskola AB,

Bu 2012/0167  605

Beslut om bidrag till Drottning Blankas Gymnasieskola AB, org nr 556566-8794

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2013 till Drottning Blankas Gymnasieskola AB, organisationsnummer 556566-8794, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2012-12-10 § 177).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§182 Beslut om bidrag till Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge, org nr 262000-0071

Bu 2012/0168  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2013 till Hushållnings-sällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge, organisationsnummer 262000-0071, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2012-12-10 § 177).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§183 Beslut om bidrag till JB Gymnasiet Syd AB, org nr 556084-0877

Bu 2012/0169  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2013 till JB Gymnasiet

Syd AB, organisationsnummer 556084-0877, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2012-12-10 § 177).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§184 Beslut om bidrag till Laboraskolan AB, org nr 556665-7515

Bu 2012/0170  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2013 till Laboraskolan AB, organisationsnummer 556665-7515, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2012-12-10 § 177).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§185 Beslut om bidrag till Ljud & Bildskolan LBS AB, org nr 556485-1649

Bu 2012/0171  605

Beslut om bidrag till Ljud & Bildskolan LBS AB, org nr 556485-1649

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2013 till Ljud & Bildskolan LBS AB, organisationsnummer 556485-1649, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2012-12-10 § 177).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§186 Beslut om bidrag till Ljungby Fria Gymnasium AB, org nr 556360-4767

Bu 2012/0172  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2013 till Ljungby Fria Gymnasium AB, organisationsnummer 556360-4767, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2012-12-10 § 177).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§187 Beslut om bidrag till Motorsportsgymnasiet VTU AB, org nr 556383-6757

Bu 2012/0173  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2013 till Motorsports-gymnasiet VTU AB, organisationsnummer 556383-6757, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2012-12-10 § 177).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§188 Beslut om bidrag till Peter Isaac Béens utbildningsstiftelse, org nr 857200-3666

Bu 2012/0174  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2013 till Peter Isaac Béens utbildningsstiftelse, organisationsnummer 857200-3666, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2012-12-10 § 177).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§189 Beslut om bidrag till Procivitas i Växjö AB, org nr 556615-7052

Bu 2012/0175  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2013 till Procivitas i Växjö AB, organisationsnummer 556615-7052, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2012-12-10 § 177).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§190 Beslut om bidrag till RyssbyGymnasiet AB, org nr 556621-4069

Bu 2012/0176  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2013 till RyssbyGymnasiet AB, organisationsnummer 556621-4069, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2012-12-10 § 177).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§191 Beslut om bidrag till Skanskaskolan i Växjö AB, org nr 556743-5994

Bu 2012/0177  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2013 till Skanskaskolan i Växjö AB, organisationsnummer 556743-5994, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2012-12-10 § 177).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§192 Beslut om bidrag till Växjö Fria Fordonsgymnasium AB, org nr 556249-6629

Bu 2012/0178  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2013 till Växjö Fria Fordonsgymnasium AB, organisationsnummer 556249-6629, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2012-12-10 § 177).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§193 Beslut om bidrag till Växjö Fria Gymnasium AB, org nr 556584-7836

Bu 2012/0179  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2013 till Växjö Fria Gymnasium AB, organisationsnummer 556584-7836, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2012-12-10 § 177).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§194 Beslut om bidrag till Karl-Oskar Utbildning AB, org nr 556749-7051

Bu 2012/0180  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2013 till Karl-Oskar Utbildning AB, organisationsnummer 556749-7051, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2012-12-10 § 177).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§195 Beslut om bidrag till Lingbygdens friskola ekonomisk förening, org nr 769621-3292

Bu 2012/0181  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2013 till Lingbygdens friskola ekonomisk förening, organisationsnummer 769621-3292, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2012-12-10 § 177).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§196 Beslut om bidrag till Förskolan Minima AB (Biet), org nr 556843-8864

Bu 2012/0182  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2013 till Förskolan Minima AB (Biet), organisationsnummer 556843-8864, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2012-12-10 § 177).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§197 Beslut om bidrag till Ryssby kyrkliga samfällighet, org nr 252003-4501

Bu 2012/0183  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2013 till Ryssby kyrkliga samfällighet, organisationsnummer 252003-4501, enligt fastställda bidrags-belopp (barn- och utbildningsnämnden 2012-12-10 § 177).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§198 Beslut om bidrag till Personalkooperativet Skaparglädjen, org nr 769600-6290

Bu 2012/0184  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2013 till Personal-kooperativet Skaparglädjen, organisationsnummer 769600-6290, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2012-12-10 § 177).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§199 Beslut om bidrag till Annerstads föräldrakooperativ ekonomisk förening, org nr 769600-7405

Bu 2012/0185  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2013 till Annerstads föräldrakooperativ ekonomisk förening, organisationsnummer 769600-7405, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2012-12-10 § 177).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§200 Beslut om bidrag till Föräldrakooperativet Älgen, ekonomisk förening, org nr 716404-0300

Bu 2012/0186  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2013 till Föräldra-kooperativet Älgen, ekonomisk förening, organisationsnummer 716404-0300, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2012-12-10 § 177).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§201 Beslut om bidrag till Kunskapsskolan i Sverige AB, org nr 556566-1815

Bu 2012/0187  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2013 till Kunskapsskolan i Sverige AB, organisationsnummer 556566-1815, enligt fastställda bidrags-belopp (barn- och utbildningsnämnden 2012-12-10 § 177).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§202 Skrivelse från personal vid Stensbergskolan

Bu 2012/0022  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna svar till personalen vid Stensbergskolan enligt skolområdeschefens förslag.

Ärendet

Personal vid Stensbergskolan har skickat in en skrivelse (daterad 2012-10-30) med synpunkter kring nämndens besparingsåtgärder under hösten 2012 (som beslutats om 2012-10-22).

De menar bland annat att alla enheter måste kunna få ansvara för och hushålla med den budget man får under den tid som det är beräknat för, samt att vikarie-stoppet kan innebära att enheterna måste använda sig av resurspersoner som vikarier eller att vissa ämnen står utan behörig personal. Detta riskerar att färre elever når målen och att kvaliteten försämras.

Rektor för Stensbergskolan skriver i ett yttrande (daterat 2012-11-22) angående personalens skrivelse att personalen motiverade skrivelsen med att istället för att sitta i personalrummet och diskutera nämndens beslut så lämnar de sina syn-punkter och frågor, för att sedan fokusera på sina uppdrag i skolan.

Skolområdeschefen presenterar ett yttrande (daterat 2012-11-28) över skrivelsen från personalen där han bland annat beskriver syftet med nämndens beslut. Han skriver också att något totalt inköpsstopp eller allmänt förbud mot att tillsätta tidsbegränsade anställningar inte föreligger. God ekonomisk hushållning ska alltid tillämpas när det gäller inköp. Överprövning vid tillsättning av tids-begränsade anställningar sker i dialog med respektive chef.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-11-28 § 161. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden lämnar svar till personalen vid Stensbergskolan enligt skolområdeschefens förslag.

§203 Budgetanpassning, Sunnerbogymnasiet

Bu 2012/0022  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Sunnerbogymnasiet behöver minska sin budget med 7 miljoner kronor år 2013.

2012-04-12 beslutade barn- och utbildningsnämnden om en besparing på 2722000 kronor (del A av anpassningen). De är dock ännu inte genomförda.

Samordnande rektor och barn- och utbildningschefen föreslår som del B följande övriga besparingar för att anpassa budgeten:

Städare 1,0 tjänst fr.o.m. 2013-04-01 225000 kr

Cafévärd 0,5 ”- 144000 kr

Elevassistenter 3,93 ”- 795 600 kr

Lärarassistent 1,0 ”- 97 400 kr

Indragning av IT-tekniker 0,2 tjänst fr.o.m. 2013-01-01 103000 kr

Vårdlärare, 1,0 tjänst 2013-01-01—2013-07-31 280000 kr

ej återbesättning

Stöd karaktär 2013-09-01 150000 kr

Små undervisningsgrupper 2013-09-01 150000 kr

Lärares undervisningstid

ökas 2013-08-12 1 100000 kr

Driftbudgeten minskning 2013-01-01 233000 kr

Demografifaktor-elever 2013-08-01 1 000000 kr

Totalt 4 278000 kr

Detta förslag ska förhandlas med fackliga organisationer och är därför inte klart för beslut i barn- och utbildningsnämnden.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-11-28 § 165. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden antar budgetanpassningen för Sunnerbogymnasiet enligt del B i förslaget samt att fastställa tiderna för respektive åtgärd.

§204 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2009/0126.611

Beslutsmeddelande 2012-11-23 från Skolverket avseende uppföljning av statsbidrag för Matematiksatsningen 2011 – projekt på ett läsår.

Bu 2012/0048.041

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2012-11-13 § 228 avseende budgetför-utsättningar 2013.

Bu 2012/0121.822

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2012-11-13 § 233 avseende framtida ansvar för Ryssby simhall.

Bu 2012/0144.612

Beslut 2012-11-28 från Skolinspektionen avseende återkallande av ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Växjö kommun.

Bu 2012/0161.606

Elevärende Kungshögsskolan.

Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal – Arbetsmiljö och hälsa 2012-10-03.

Protokoll från MBL-förhandling 2012-11-12.

Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2012-10-29, 2012-11-19 och 2012-11-28.