Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2013-09-23

Sammanträde 2013-09-23

Datum
Klockan
Plats

1 Förslag till justerare: Liselotte Åhlander

2 Fastställande av dagordning.

3 Nordisk Skolvecka – kl 13.25

4 Visning av Angelstadsskolan – Johan Nylin, kl 13.40

5 Information från tillsynsbesök /bilaga - Angelstadsenheten, kl 14.10

6 Programutbud, Sunnerbogymnasiet, läsåret 2014/2015, au § 131 / bilaga – Jimmie Nilsson, kl 15.00

7 Nationella prov och betyg vårterminen 2013, au § 132 - Lars-Bertil Nilsson, kl 15.20

8 Resultat av enkäten, Avgiftsfri skola, au § 133 - Lars-Bertil Nilsson, kl 15.40

9 Läsutveckling i grundskolan, au § 134 / bilaga - Ann-Christin Peterson-Rosén, kl 15.55

10 Ekonomisk information, au § 136 / bilaga – Marie Steneland, kl 16.10

11 Lärarnas arbetsår 2014/2015, au § 138 / bilaga kl 16.40

12 Svar på medborgarförslag angående utbildning om NPF funktions- hinder, au § 139 / bilaga – cirka kl 16.50

13 Skrivelse angående 4:e året teknisk utbildning, au § 140 / bilaga - kl 17.00

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (81 kb)

§130 Fastställande av dagordning

§132 Visning av Angelstadsskolan

§133 Information från tillsynsbesök

§134 Programutbud, Sunnerbogymnasiet, läsåret 2014/2015

§135 Nationella prov och betyg vårterminen 2013

§136 Resultat av enkäten, Avgiftsfri skola

§137 Läsutveckling i grundskolan

§138 Ekonomisk information

§139 Lärarnas arbetsår 2014/2015

§140 Svar på medborgarförslag angående utbildning om NPF funktionshinder

§141 Skrivelse angående 4:e året teknisk utbildning