Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2013-11-18

Sammanträde 2013-11-18

Datum
Klockan
Plats

§158 Information från tillsynsbesök

§159 Förskoleavdelningar våren 2014

§160 Yttrande över åtgärder enligt miljömålen del Energi och klimat

§161 Kartläggning angående "nattis"

§162 Regler för förskola och fritidshem

§163 Begäran att få överföra medel från driftbudget till investeringsbudget

§165 Ekonomisk information

§166 Ansökan om bidrag för gymnasieutbildning i utlandet

§168 Delegerade ärenden