Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2013-12-09

Sammanträde 2013-12-09

Datum
Klockan
Plats

1 Förslag till justerare: Ann Arousell Sålebo

2 Information från tillsynsbesök / bilaga

3 Information från tillsynsbesök vid fristående förskolor / bilaga

4 Utredningsuppdrag om FT transport och BP

Anläggningsfordon / Buau § 126 au § 171 /2013/bilaga - Jimmie Nilsson, kl 13.45

5 Redovisning av Öppna jämförelser för gymnasieskola 2013

au § 173 - Jimmie Nilsson, kl 14.05

6 Verksamhetsplan för etiska riktlinjer / bilaga

7 Information om barn- och ungdomars hälsa au 174 / bilaga

- Ann-Christin Petersson Rosén, kl 15.00

8 Ekonomisk uppföljning / bilaga - Marie Steneland, kl 15.20

9 Bidragsbelopp till fristående verksamheter för 2014

- Marie Steneland Vid eventuellt förhinder var vänlig kontakta Katarina Mahot på telefonnummer 0372-78 94 00 varifrån ersättare kallas. Bo Ederström Ordförande KALLELSE 2013-12-02 1(1) Barn- och utbildningsnämnden

§169 Sammanträdesdag i januari 2014

§170 Information från tillsynsbesök

§171 Information från tillsynsbesök vid fristående förskolor

§172 Utredningsuppdrag om FT transport och BP anläggningsfordon

§173 Redovisning av öppna jämförelser för gymnasieskola 2013

§174 Verksamhetsplan för etiska riktlinjer

§175 Information om barn och ungdomars hälsa

§176 Ekonomisk information

§177 Bidragsbelopp till fristående verksamheter för 2014

§178 Delegerade ärenden