Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2014-01-29

Sammanträde 2014-01-29

Datum
Klockan
13.15
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Kommunhuset

1 Förslag till justerare: Tommy Andersson

2 Information från tillsynsbesök.

3 Utvärdering av sommarskola, au § 3 / bilaga

- Nils-Göran Jonasson, kl 13.30

4 Antal platser på program och inriktningar vid Sunnerbogymnasiet

Läsåret 2014/2015, au § 4 / bilaga, - Jimmie Nilsson, kl 13.45

5 Yttrande över motion om högskolebehörighet för gymnasieelever

på Sunnerbogymnasiet, au § 5 / bilaga, - Eva-Gun Berglund, kl 13.55

6 Yttrande över revisionsrapporten Granskning av gymnasieskolan

Au § 6 / bilaga, - Eva-Gun Berglund, kl 14.10

7 Personuppgiftsombud, au § 7 / bilaga, - Eva-Gun Berglund, kl 14.20

8 Ekonomisk Information, au § 8, - Marie Steneland, kl 14.45

9 Ändring av bidragsbelopp för gymnasieutbildningar 2014, au § 9

bilaga/ - Marie Steneland, kl 15.05

10 Information om ledningsorganisation, Sunnerbogymnasiet, au § 10

bilaga, - Eva-Gun Berglund, kl 15.15

11 Ändring av sammanträdesdagar, au § 11 / bilaga,

13 Delegerade ärenden

Vid eventuellt förhinder var vänlig kontakta Katarina Mahot på telefonnummer 0372-78 94 00 varifrån ersättare kallas. Bo Ederström Ordförande KALLELSE 2014-01-20 1(1) Barn- och utbildningsnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (82 kb)

§1 Fastställande av dagordning

§2 Information från tillsynsbesök

§3 Utvärdering av sommarskola

§4 Antal platser på program och inriktningar vid Sunnerbogymnasiet läsåret 2014/2015

§5 Yttrande över motion om högskolebehörighet för gymnasieelever på Sunnerbogymnasiet

§6 Yttrande över revisionsrapporten. Granskning av gymnasieskolan

§8 Ekonomisk information

§9 Ändring av bidragsbelopp för gymnasieutbildningar 2014

§10 Information om ledningsorganisation, Sunnerbogymnasiet

§11 Ändring av sammanträdesdagar

§12 Information om arbetsmiljöundersökning på Sunnerbogymnasiet

§14 Delegerade ärenden