Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2014-04-23

Sammanträde 2014-04-23

Datum
Klockan
13:15
Plats
Fogdeskolan, Ljungby

1 Förslag till justerare: Susanna Tingbratt

2 Information från tillsynsbesök.

3 Begäran om datorer för lärare inom vuxenutbildningen och

Sfi/bilaga - Jimmie Nilsson kl 13.30

4 Yttrande över ansökan från ProCivitas Gymnasium AB om god- kännande för nationell idrottsutbildning, golf i Växjö kommun

/bilaga - Jimmie Nilsson kl 13.35

5 Yttrande över ansökan från ProCivitas Privata Gymnasium AB om

godkännande för nationell idrottsutbildning, fotboll i Växjö kommun / bilaga - Jimmie Nilsson kl 13.35

6 Yttrande över ansökan från ProCivitas Privata Gymnasium om

godkännande för nationell idrottsutbildning, tennis i Växjö kommun/bilaga - Jimmie Nilsson kl 13.35

7 Ändring av delegationsordning/bilaga

8 Målområdet särskilt stöd

- Lars-Bertil Nilsson kl 13.45

9 Förskolelokaler inför hösten 2014

10 Yttrande över medborgarförslag avseende nämndens

föredragningslista/bilaga - Eva-Gun Berglund kl 14.10

11 Fördelning av investeringsbudget år 2014/bilaga

12 Skrivelse från personalen på Donationsgatans förskola/

bilaga - Eva-Gun Berglund kl 14.20

13 Extra kostnader för ensamkommande flykting barn/ungdomar

- Ann-Christin Petersson-Rosén, Marie Steneland kl 14.50

14 Förstudie - Astradskolan - utveckling inför framtiden

- Mariette Lovstedt, Nils-Göran Jonasson kl 15.00

15 Driftbudget 2015 och övergripande mål, au § 61, 2014

- Eva-Gun Berglund, Marie Steneland kl 15.20

16 Investeringsbudget 2015 - Marie Steneland kl 15.40

18 Bokslut på ansvarsnivå / bilaga utsänds senare

19 Resultatbalansering på ansvarsnivå

20 Ekonomisk information - Marie Steneland kl 16.10

22 Delegerade ärenden

Vid eventuellt förhinder var vänlig kontakta Katarina Mahot på telefonnummer 0372-78 94 00 varifrån ersättare kallas. Bo Ederström Ordförande KALLELSE 2014-04-15 1(2) Barn- och utbildningsnämnden

§64 Information från tillsynsbesök

§65 Begäran om datorer för lärare inom vuxenutbildningen/sfi vid Sunnerbogymnasiet

§66 Yttrande över ansökan från ProCivitas Gymnasium AB om godkännande för nationell idrottsutbildning, golf, i Växjö kommun

§67 Yttrande över ansökan från ProCivitas Privata Gymnasium AB om godkännande för nationell idrottsutbildning, fotboll, i Växjö kommun

§68 Yttrande över ansökan från ProCivitas Privata Gymnasium om godkännande för nationell idrottsutbildning, tennis, i Växjö kommun

§69 Ändring av delegationsordning

§70 Målområdet särskilt stöd

§71 Förskolelokaler inför hösten 2014

§72 Yttrande över medborgarförslag avseende nämndens föredragningslista

§73 Fördelning av investeringsbudget år 2014

§74 Skrivelse från personalen på Donationsgatans förskola

§75 Extra kostnader för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar

§76 Förstudie - Astradskolan - utveckling inför framtiden

§77 Driftbudget 2015 och övergripande mål

§78 Investeringsbudget 2015

§79 Bokslut på ansvarsnivå 2013

§80 Resultatbalansering på ansvarsnivå

§81 Ekonomisk information