Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2014-05-19

Sammanträde 2014-05-19

Datum
Klockan
13.15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Kommunhuset

1 Förslag till justerare: Margaretha Andersson

2 Information från tillsynsbesök.

3 Utvärdering av chefsdagar 1-2 april/bilaga - Nils-Göran Jonasson,

4 Start av inriktningen automation på El- och energiprogrammet

/ bilaga - Jimmie Nilsson, kl 13.50

5 Yttrande om utbildningskostnad för ett tekniskt fjärde

år 2014/2015, Skanskaskolan/bilaga - Jimmie Nilsson, kl 14.00

6 Information om resursfördelning läsår 2014/2015

- Lars-Bertil Nilsson, kl 14.10

7 Information om upphandling av lärportal - Lars-Bertil Nilsson,

8 Dokumenthanteringsplan - Marie Steneland, kl 15.00

9 Ekonomisk information - Marie Steneland, kl 15.10

10 Attestförteckning/bilaga - Marie Steneland, kl 15.30

11 Yttrande över förslag till städutredning / bilaga

12 Förskolelokaler/bilaga - Eva-Gun Berglund kl 15.50

13 Yttrande över detaljplan för Bolmstad 2:10 /bilaga

15 Delegerade ärenden

Vid eventuellt förhinder var vänlig kontakta Katarina Mahot på telefonnummer 0372-78 94 00 varifrån ersättare kallas. Bo Ederström Ordförande KALLELSE 2014-05-12 1(1) Barn- och utbildningsnämnden

§84 Information från tillsynsbesök

§85 Utvärdering av chefsdagar 1-2 april

§86 Start av inriktningen automation på El- och energiprogrammet

§87 Yttrande om utbildningskostnad för ett tekniskt fjärde år 2014/2015 på Skanskaskolan i Växjö

§88 Information om resursfördelning läsår 2014/2015

§89 Information om upphandling av lärportal

§90 Dokumenthanteringsplan

§91 Ekonomisk information

§93 Yttrande över förslag till städutredning