Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2014-08-27

Sammanträde 2014-08-27

Datum
Klockan
13:15
Plats
Fogdeskolan, Ljungby

1 Förslag till justerare: Ulrika Nilsson

2 Information från tillsynsbesök/bilaga - Eva Jönsson kl 13.15

3 Information om antagningen till gymnasieskolan läsåret 2014/15

4 Begäran om anslag till vuxenutbildningen/bilaga

- Elisabeth Roos-Jonsson kl 13.45

5 Yttrande över granskning av kommunens flyktingmottagande

/bilaga - Eva-Gun Berglund kl 14.00

6 Rutinkontakter för skolhälsovården/bilaga

- Ann-Christin Petersson Rosén kl 14.10

7 Ekonomisk information - Marie Steneland kl 14.15

8 Omräkning av bidragsbelopp till fristående verksamheter-rättelse

9 Attestförteckning/bilaga - Marie Steneland kl 15.05

10 Information om projektet "Att skriva sig till läsning"

11 Information om upphandlingar - Torsten Mässgård kl 15.20

13 Delegerade ärenden

Vid eventuellt förhinder var vänlig kontakta Katarina Mahot på telefonnummer 0372-78 94 00 varifrån ersättare kallas. Bo Ederström Ordförande KALLELSE 2014-08-19 1(1) Barn- och utbildningsnämnden

§1 Förslag till justerare: Ulrika Nilsson

§2 Information från tillsynsbesök/bilaga - Eva Jönsson kl 13.15

§3 Information om antagningen till gymnasieskolan läsåret 2014/15

§4 Begäran om anslag till vuxenutbildningen/bilaga

§5 Yttrande över granskning av kommunens flyktingmottagande

§6 Rutinkontakter för skolhälsovården/bilaga

§7 Ekonomisk information - Marie Steneland kl 14.15

§8 Omräkning av bidragsbelopp till fristående verksamheter-rättelse

§9 Attestförteckning/bilaga - Marie Steneland kl 15.05

§10 Information om projektet "Att skriva sig till läsning"

§11 Information om upphandlingar - Torsten Mässgård kl 15.20

§110 Fastställande av dagordning

§111 Information från tillsynsbesök vid fristående förskolor

§112 Information från tillsynsbesök

§113 Information om antagningen till gymnasieskolan läsåret 2014/2015

§114 Begäran om anslag till vuxenutbildningen

§115 Yttrande över granskning av kommunens flyktingmottagande

§116 Rutinkontakter för skolhälsovården

§117 Ekonomisk information

§118 Omräkning av bidragsbelopp till fristående verksamheter-rättelse

§120 Information om projektet "Att skriva sig till läsning"

§121 Information om upphandlingar

§122 Elevdatorkontrakt Sunnerbogymnasiet