Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2014-09-22

Sammanträde 2014-09-22

Datum
Klockan
13.15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Kommunhuset

1 Förslag till justerare: Ole Kongstad

2 Information från tillsynsbesök.

3 Redovisning från Nordisk skolvecka - Eva Jönsson med flera, kl 13.25

4 Uppföljning av avgångsbetygen, vt 2014 Sunnerbogymnasiet/

bilaga - Jimmie Nilsson kl 13.45

5 Förslag till programutbud, Sunnerbogymnasiet läsåret 2015/2016

samt förslag till delegation/bilaga - Jimmie Nilsson kl 13.55

6 Redovisning av Nationella prov läsåret 2013/2014

/bilaga - Nils-Göran Jonasson kl 14.10

7 Redovisning av betygsstatistik för åk 6, läsåret 2013/2014

/bilaga - Nils-Göran Jonasson kl 14.20

8 Redovisning av betygsstatistik för åk 7-9, läsåret 2013/2014

bilaga - Nils-Göran Jonasson kl 15.00

9 Redovisning av kvalitetsarbete 2014 del 2 Normer, värden, in- flytanden och arbetsmiljö/bilaga - Nils-Göran Jonasson och

10 Information från utbildning i Gnesta - Eva Jönsson kl 15.25

11 Uppföljning av " läsutveckling i grundskolan " /bilaga

- Ann-Christin Peterson-Rosén kl 15.35

12 Presentation av Mathias Knutsson och Kent Ericsson kl 15.45

13 Interkommunalersättning gymnasieskolan läsåret 2014/2015

- Mathias Knutsson, Marie Steneland kl 15.55

14 Ekonomisk information - Marie Steneland kl 16.05

15 Ändring av attestförteckning - Marie Steneland kl 16.25

16 Sammanträdesdagar 2015 - Eva-Gun Berglund kl 16.30

17 Meddelanden.

Vid eventuellt förhinder var vänlig kontakta Katarina Mahot på telefonnummer 0372-78 94 00 varifrån ersättare kallas. Bo Ederström Ordförande KALLELSE 2014-09-15 1(2) Barn- och utbildningsnämnden

§125 Information från tillsynsbesök

§126 Redovisning från Nordisk skolvecka

§127 Uppföljning av avgångsbetygen vt 2014 Sunnerbogymnasiet

§128 Förslag till programutbud Sunnerbogymnasiet läsåret 2015/2016 samt förslag till delegation

§129 Redovisning av nationella prov läsåret 2013/2014

§130 Redovisning av betygsstatistik för årskurs 6 läsåret 2013/2014

§131 Redovisning av betygsstatistik för åk 7-9 läsåret 2013/2014

§132 Redovisning av kvalitetsarbete 2014 del 2 om normer, värden, inflytanden och arbetsmiljö

§133 Information från studiebesök/konferens i Gnesta

§134 Uppföljning av läsutveckling i grundskolan

§135 Presentation av Mathias Knutsson, Kent Ericsson och Hans Holmqvist

§136 Interkommunal ersättning läsåret 2014/2015

§137 Ekonomisk information

§138 Ändring av attestförteckning

§139 Sammanträdesdagar 2015