Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2014-10-20

Sammanträde 2014-10-20

Datum
Klockan
13.15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Kommunhuset

§142 Fastställande av dagordning

§143 Information från tillsynsbesök

§144 Presentation av rektor Åby 1 och Vittarydsenheten

§145 Resursfördelningsmodell för personalresurs i fritidshem samt mätpunkter för förskola och fritidshem

§147 Ekonomisk uppföljning

§149 Analys av avgångsbetyg, Sunnerbogymnasiet

§150 Ansökan om bidrag för ett fjärde tekniskt år

§151 Begäran om utökad budget med anledning av Vård- och omsorgscollege på vuxenutbildningen

§152 Begäran om utökad budget till Sfi (svenska för invandrare)

§153 Begäran om studie- och yrkesvägledartjänst inom vuxenutbildningen

§154 Lärarnas arbetsår 2015/2016

§155 Ny förskoleavdelning i Lagan

§156 Språkbruk Lidhultskolan