Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2014-11-17

Sammanträde 2014-11-17

Datum
Klockan
13.15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Kommunhuset

1 Fastställande av dagordning

2 Skolinspektionens beslut med anledning av regelbunden tillsyn /bilaga - Eva-Gun Berglund, Nils-Göran Jonasson, kl 13.20

3 Information från tillsynsbesök kl 13.35.

4 Förslag till fördelning av lärarresurser till svenska som andra språk läsåret 2014/2015, bilaga - Hans Holmqvist, kl 13.50

5 Information om pågående PRIO arbete - Eva Jönsson, kl 14.00

6 Information om familjecentralen - Eva Jönsson, kl 14.15

7 Ekonomisk information / bilaga - Marie Steneland, kl 15.00

9 Delegerande ärenden

Ordförande Bo Ederström Kallelse 1(1) Barn- och utbildningsnämnden

§159 Fastställande av dagordning

§160 Information från barn- och utbildningschefen

§161 Skolinspektionens beslut med anledning av regelbunden tillsyn

§162 Information från tillsynsbesök

§163 Förslag till fördelning av lärarresurser till svenska som andraspråk läsåret 2014/2015

§164 Information om pågående arbete med PRIO

§165 Information om familjecentralen

§166 Ekonomisk information