Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2014-12-17

Sammanträde 2014-12-17

Datum
Klockan
13:15
Plats
Fogdeskolan, Ljungby

1 Fastställande av dagordning

2 Information från tillsynsbesök kl 13.35.

3 Handlingsplan Skydd mot olyckor - Carl Håkansson kl 13.50

4 Trivselenkät 2014 - Ann-Christin Peterson-Rosén, kl 14.05

5 Placering i språkförskola - Birgitta Bergsten, kl 14.20

6 Projekt våld i nära relationer med inriktning barn och unga - Hans Holmquist, kl 15.00

7 Information om systematiskt kvalitetsarbete

- Nils-Göran, Eva Jönsson, kl 15.10

8 Redovisning av kvalitetsarbete 2014 del 3 - Nils-Göran

9 Ekonomisk information / bilaga - Marie Steneland, kl 15.40

10 Bidragsbelopp till fristående verksamheter för 2015 - Marie

11 Avstämningstidpunkter för resursfördelning till förskola,

grundskola - Marie Steneland, kl 16.05

12 Utbud grundläggande vuxenutbildning - Elisabeth Roos-Jonsson,

13 Utökat undervisningsansvar grundläggande och gymnasial vuxen- utbildning - Elisabeth Roos-Jonsson, kl 16.15

15 Delegerande ärenden

Ordförande Bo Ederström Kallelse 1(1) Barn- och utbildningsnämnden

§169 Information från tillsynsbesök

§170 Utbud grundläggande vuxenutbildning

§171 Utökat undervisningsansvar grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

§173 Placering i språkförskola

§174 Projekt våld i nära relationer med inriktning barn och unga

§175 Information om systematiskt kvalitetsarbete

§176 Redovisning av kvalitetsarbete 2014 del 3

§177 Ekonomisk information

§178 Bidragsbelopp till fristående verksamheter för 2015

§179 Avstämningstidpunkter för resursfördelning till förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem