Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2015-01-21

Sammanträde 2015-01-21

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Kommunhuset

1 Fastställande av dagordning

2 Val av ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-2018 (5 ledamöter samt 5 ersättare) kl 13.20

3 Val av ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott (5 ledamöter och 5 ersättare) kl 13.25

4 Val av ordförande och vice ordförande i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ( en ordförande och en vice ordförande) kl 13.30

5 Val av ordförande och vice ordförande i barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott (en ordförande och en vice ordförande) kl 13.35

6 Val av ledamot och ersättare i Tillgänglighetsrådet kl 13.40.

7 Val av ledamot och ersättare i Ungdomsrådet kl 13.45

8 Val av ledamot och ersättare i Brottsförebyggande rådet kl 13.50.

9 Ekonomisk information/ bilaga - Marie Steneland, kl 13.55

10 Attestförteckning / bilaga - Marie Steneland, kl 14.05

11 Kontaktpolitiker inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter - Eva-Gun Berglund, kl 14.10.

12 Representanter till programråd vid Sunnerbogymnasiet - Eva-Gun Berglund, kl 15.00.

13 Information om barn- och utbildningsnämndens arbetssätt och organisation - Eva-Gun Berglund, kl 15.05

14 Nytt personuppgiftsombud - Eva-Gun Berglund, kl 15.15

15 Information från tillsynsbesök på fristående förskolor/ bilaga

16 Synpunkter 2014/bilaga - Birgitta Bergsten, kl 15.40

17 Kommunal skolriksdag - Eva-Gun Berglund, kl 15.55

19 Delegerande ärenden

Stefan Willforss Ordförande Kallelse 1(2) Barn- och utbildningsnämnden

§1 Fastställande av dagordning

§2 Val av ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-2018

§3 Val av ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott

§4 Val av ordförande och vice ordförande i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§5 Val av ordförande och vice ordförande i barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott

§6 Val av ledamot och ersättare i Ljungby kommunala tillgänglighetsråd

§7 Val av ledamot och ersättare i ungdomsrådet

§8 Val av ledamot och ersättare i Brottsförebyggande rådet

§9 Ekonomisk information

§11 Val av kontaktpolitiker inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter åren 2015-2018

§12 Representanter till programråd vid Sunnerbogymnasiet

§13 Information om barn- och utbildningsnämndens arbetssätt och organisation

§14 Nytt personuppgiftsombud

§15 Information från tillsynsbesök för fristående förskolor och fritidshem

§18 Kommunal skolriksdag