Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2015-03-25

Sammanträde 2015-03-25

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Kommunhuset

§43 Fastställande av dagordningen

§44 Information från tillsynsbesök

§45 Svar på medborgarförslag om öppetider på förskola och fritidshem på obekväma arbetstider

§46 Utredning förskolelokaler - förskolestruktur 2015

§47 Resurstilldelning till grundsärskola/gymnasiesärskola läsåret 2015/2016

§48 Resultat av genomförd PRIO-satsning på Kungshögs- och Åbyskolan

§49 Information om PRIO för Sunnerbogymnasiet

§50 Information om projektet PLUG IN

§51 Ekonomisk information

§52 Komplettering av delegationsordning

§53 Program och inriktningar för Sunnerbogymnasiet läsåret 2015/2016

§54 Motion om gratis körkortsutbildning

§55 Yttrande över ansökan från Växjö Fordonsgymnasium i Växjö

§56 Yttrande över ansökan från Ljud- och Bildskolan LBS AB i Halmstad

§57 Yttrande över ansökan från Lichron teknik i Värnamo AB

§58 Information om teknikcollege

§59 Information om resursanalys

§60 Antagningen till yrkesvux inför höstterminen 2015

§61 Yttrande över detaljplan för Torg 1:4 m.fl i Lagan