Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2015-04-22

Sammanträde 2015-04-22

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Kommunhuset

§64 Information från tillsynsbesök

§65 Uppföljning av socialt stöd för särskolan

§66 Leanarbete i specialpedagogiska teamet

§67 Yttrande över motion om skollokaler i Ljungby tätort

§69 Fördelning av investeringsbudget 2015

§71 Bokslut på ansvarsnivå 2014

§72 Ekonomisk information

§73 Maxtaxa från och med 2015-07-01

§75 Svar på remiss från Skolinspektionen avseende omcertifiering av utbildning, Aspero Idrottsgymnasium i Halmstad

§77 Organisation för särskild utbildning för vuxna