Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2015-05-20

Sammanträde 2015-05-20

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Kommunhuset

§79 Information från tillsynsbesök

§80 Tillsynsbesök fristående förskolor

§81 Kvalitetsarbete 2015:1: Samverkan och övergångar respektive utbildningsval, arbete och samhällsliv

§83 Uppföljning av skolnärvaro

§84 Svar på medborgarförslag om uthyrning av Sunnerbogymnasiets fordon till LSS-boenden

§85 Programutbud Sunnerbogymnasiet läsåret 2016/2017

§86 Ekonomisk information

§87 Plan för internkontroll 2015