Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2015-06-24

Sammanträde 2015-06-24

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Kommunhuset

1 Presentation av Familjecentralen och verksamheten - kl 13.15

2 Fastställande av dagordning

3 Information från tillsynsbesök - kl.13.45

4 Rutinkontakter och hälsoundersökningar, Skolhälsovården/bilaga

- Ann-Christin Petersson-Rosén, kl 13.55

5 Kvalitetsarbete 2015:2 Normer, värden, arbetsmiljö/bilaga

- Nils-Göran Jonasson, Andreas Söderqvist kl 14.05

6 Utredning om raster och skolväg som del av elevernas skoldag/bilaga

- Nils-Göran Jonasson, kl 15.00

7 IKT-framtid

- Nils-Göran Jonasson, Torsten Mässgård kl 15.15

8 Språkförskola HT 2015/bilaga - Birgitta Bergsten, kl 15.30

9 Central föräldraenkät avseende förskola, fritidshem samt

LSS/Planeten, vuxenutbildning och Sfi/ bilaga - Eva-Gun Berglund, kl 15.40

10 Ändring i lärarnas arbetsår 2015/2016/ bilaga

11 Ekonomisk information - Marie Steneland, kl 16.05

12 Disponering av överskott från 2014/bilaga

13 Fördelning av budget mellan vux och sfi/bilaga

14 Begäran om utökad resurstilldelning till grundsärskolan/bilaga

15 Förskoleavdelning i Lidhult/bilaga - Eva-Gun Berglund, kl 16.50

16 Meddelanden

Ordförande Stefan Willforss Kallelse 1(2) Barn- och utbildningsnämnden

§90 Presentation av familjecentralen

§91 Fastställande av dagordning

§92 Information från tillsynsbesök

§93 Rutinkontakter och hälsoundersökningar i skolhälsovården

§94 Kvalitetsarbete 2015:2 om normer, värden och arbetsmiljö

§95 Utredning om raster och skolväg som del av elevernas skoldag

§96 Förvaltningens arbete med informations- och kommunikationsteknik i framtiden

§97 Språkförskola hösten 2015

§98 Central föräldraenkät avseende förskola, fritidshem, LSS/Planeten, vuxenutbildning och sfi

§99 Ändring i lärarnas arbetsår 2015/2016

§100 Ekonomisk information

§101 Disponering av överskott från 2014

§102 Fördelning av budget mellan vuxenutbildningen och sfi

§103 Begäran om utökad resurstilldelning till grundsärskolan

§104 Förskoleavdelning i Lidhult