Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2015-08-26

Sammanträde 2015-08-26

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Kommunhuset

§107 Information från tillsynsbesök

§108 Svar på motion Ljungby kommuns högstadieelever gör studieresa till förintelseläger

§109 Skrivelse från elever vid Astradskolan

§110 Ekonomisk information

§112 Fördelning av schablonersättning för nyanlända flyktingar

§113 Ansökan om statsbidrag för lågstadiesatsning

§114 Ansökan om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan

§115 Information om rektors-/förskolechefstjänster