Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2015-10-21

Sammanträde 2015-10-21

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Kommunhuset

§132 Fastställande av dagordning

§134 Statistik Sunnerbogymnasiet

§135 Systematiskt kvalitetsarbete 2015:3

§136 Ändrad läsårstid Agunnarydskolan

§137 Information om tilldelningsbeslut för asylboende

§138 Åtgärder gällande Hjortsbergsskolan

§139 Skrivelse om reducering av lokalhyra, Ryssbyskolan

§140 Taxa för förskola och fritidshem i Ljungby kommun

§141 Ekonomisk uppföljning

§142 Interkommunal ersättning läsåret 2015/2016

§143 Uppdatering av attestförteckning