Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2015-11-18

Sammanträde 2015-11-18

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Kommunhuset

1 Fastställande av dagordning

2 Information från tillsynsbesök - kl.13.15

3 Svar till Skolinspektionen avseende uppföljning av tillsyn i Ljungby

kommun/bilaga - Hans Holmqvist, Nils-Göran Jonasson, kl 13.25

4 Svar på motion från Sverigedemokraterna om undervisning av barn/

bilaga - Nils-Göran Jonasson, kl 13.40

5 Information om Rutin för informationsöverlämning inom barn- och

utbildningsförvaltningen - Hans Holmqvist, kl 13.50

6 Redovisning av internkontroll 2015 /bilaga

7 Yttrande över revidering av handlingsplan för tillgänglighet/bilaga

8 Sammanträdesdagar 2016/ bilaga

9 Ändrad läsårstid, Astradskolan / bilaga

10 Utredning om skolkapaciteten i Ljungby tätort/bilaga

11 Detaljbudget 2016 - Marie Steneland, kl 15.20

12 Ekonomisk information

13 Attestförteckning

14 Tillfälliga förskole- och skollokaler

15 Framtagande av en ny biblioteksplan

16 Redovisning av meddelanden.

Ordförande Stefan Willforss Kallelse 2(2) Barn- och utbildningsnämnden Kallelse 1(2) Barn- och utbildningsnämnden

§150 Fastställande av dagordning

§152 Svar till Skolinspektionen avseende uppföljning av tillsyn i Ljungby kommun

§153 Svar på motion från Sverigedemokraterna om undervisning av barn med annat modersmål än svenska

§154 Information om rutin för informationsöverlämning inom barn- och utbildningsförvaltningen

§155 Redovisning av internkontroll 2015 om matematikundervisning

§156 Yttrande över revidering av handlingsplan för tillgänglighet

§157 Sammanträdesdagar 2016

§158 Ändrad läsårstid, Astradskolan

§159 Ekonomisk information

§161 Tillfälliga förskole- och skollokaler