Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2016-01-26

Sammanträde 2016-01-26

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Kommunhuset

1 Fastställande av dagordning

2 Information från tillsynsbesök, kl 13.15

3 Projekt Allas Barn - Birgitta Bergsten, kl 13.25

4 Kvalitetsarbete 2015:4

Elevens ansvar och inflytande samt utveckling och lärande - Morgan Karlsson, kl 13.35

5 Internkontroll 2015

Är förvaltningens information tillräckligt tydlig/ bilaga - Anna Gummesson, kl 13.55

6 Avveckling av NIU ridning

7 Komplettering av delegationsordning

8 Yttrande över motion om fotbollsplan vid Astradskolan/bilaga

9 Utredningsuppdrag om mottagande av nyanlända

- Ann-Christin Peterson Rosén, kl 15.15

10 Utredningsuppdrag Sunnerbogymnasiet/Bu § 168, 2015

- Marie Steneland och Magnus Johansson kl 15.30

11 Bidragsbelopp till fristående verksamheter

12 Ekonomisk information - Marie Steneland, kl 15.40

13 Synpunktsstatistik hela året 2015 - Marie Steneland, kl 15.55

14 Redovisning av meddelanden.

Ordförande
Stefan Willforss

Kallelse
2(1)
Barn- och utbildningsnämndenKallelse
1(1)
Barn- och utbildningsnämnden

§1 Fastställande av dagordning

§2 Information från tillsynsbesök

§3 Projektet "Allas barn"

§4 Kvalitetsarbete 2015:4

§5 Internkontroll 2015 om information

§6 Avveckling av nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) inriktning ridning

§7 Utredningsuppdrag Sunnerbogymnasiet

§8 Yttrande över motion om fotbollsplan vid Astradskolan

§9 Utredning om mottagande av nyanlända

§10 Komplettering av delegationsordning

§11 Bidragsbelopp till fristående verksamheter

§12 Ekonomisk information