Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2016-02-24

Sammanträde 2016-02-24

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Kommunhuset
Bilagor till dagordning
Mötesinformation.pdf (264 kb)

1 . Fastställande av dagordning

2 . Information från tillsynsbesök, kl 13.15

3 . Resursfördelning till svenska som andra språk läsår 2016/2017/

bilaga - Hans Holmqvist, kl 13.20

4 . Resursfördelning till grundsärskola och gymnasiesärskola/ bilaga

5 . Resursfördelning till grundskolan läsår 2016/2017/ bilaga

6 . Verksamhetschef för hälso- och sjukvård inom elevhälsan/bilaga

7 . Utformning av ledningssystem inom hälso- och sjukvård inom elev- hälsan/ bilaga - Hans Holmqvist, kl 13.55

8 . Information om personuppgiftslagen - Katrin Persson, kl 14.00

9 . Delegationsordning/ PuL - Hans Holmqvist, kl 14.10

10 . Lärarresurs särskild utbildning för vuxna/ bilaga

11 . Remissyttrande yrkesprogramsutredningens slutbetänkande - Välja

yrke / bilaga - Jimmie Nilsson, kl 14.20

12 . Ansökningsstatistik till gymnasieskolan 2016/2017/bilaga

13 . Statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder/bilaga

14 . Ekonomisk information - Annika Rydén kl 15.15

15 . Bokslut 20 - Annika Rydén, kl .25

16 . Information om cykelplanering - Efva-Lena Andersson, kl 15.40

17 . Budgetanpassning 2016/bilaga - Hans Holmqvist, kl 15.50

18 . Upphandling av verksamhetssystem/bilaga

19 . Attestförteckning - Hans Holmqvist kl 16.20

20 . Ändring av beslut Politiker PRAO/ Bun § 62/15

21 . Elevärende grundskolan gällande skolplikt/ sekretessärende

22 . Redovisning av meddelanden.

23 . Delegerade ärenden.

Ordförande Stefan Willforss Kallelse

§1 . Fastställande av dagordning

§2 . Information från tillsynsbesök, kl 13.15

§3 . Resursfördelning till svenska som andra språk läsår 2016/2017/

§4 . Resursfördelning till grundsärskola och gymnasiesärskola/ bilaga

§5 . Resursfördelning till grundskolan läsår 2016/2017/ bilaga

§6 . Verksamhetschef för hälso- och sjukvård inom elevhälsan/bilaga

§7 . Utformning av ledningssystem inom hälso- och sjukvård inom elev- hälsan/ bilaga - Hans Holmqvist, kl 13.55

§8 . Information om personuppgiftslagen - Katrin Persson, kl 14.00

§9 . Delegationsordning/ PuL - Hans Holmqvist, kl 14.10

§10 . Lärarresurs särskild utbildning för vuxna/ bilaga

§11 . Remissyttrande yrkesprogramsutredningens slutbetänkande - Välja

§12 . Ansökningsstatistik till gymnasieskolan 2016/2017/bilaga

§13 . Statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder/bilaga

§14 . Ekonomisk information - Annika Rydén kl 15.15

§15 . Bokslut 20 - Annika Rydén, kl .25

§16 . Information om cykelplanering - Efva-Lena Andersson, kl 15.40

§17 . Budgetanpassning 2016/bilaga - Hans Holmqvist, kl 15.50

§18 . Upphandling av verksamhetssystem/bilaga

§19 . Attestförteckning - Hans Holmqvist kl 16.20

§20 . Ändring av beslut Politiker PRAO/ Bun § 62/15

§21 . Elevärende grundskolan gällande skolplikt/ sekretessärende

§22 . Redovisning av meddelanden.

§23 . Delegerade ärenden.

§24 Ändring av delegationsordning

§25 Lärarresurs särskild utbildning för vuxna

§26 Remissyttrande yrkesprogramsutredningens slutbetänkande-Välja yrke

§27 Ansökningsstatistik till gymnasieskolan 2016/2017

§28 Statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder

§29 Ekonomisk information

§31 Information om cykelplanering

§32 Budgetanpassning 2016

§33 Upphandling av verksamhetssystem

§35 Ändring av beslutet Politiker PRAO, Bun § 62/2015

§36 Elevärende grundskolan gällande skolplikt

§38 Delegerande ärenden