Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2016-03-23

Sammanträde 2016-03-23

Datum
Klockan
13:15
Plats
sammanträdesrummet Vidöstern, Kommunhuset

1 Fastställande av dagordning

2 Information från tillsynsbesök, kl 13.15

3 Budgetanpassning gymnasiet 2016/bilaga

4 Justering av programutbudet läsåret 2016/2017/bilaga

5 Yttrande över ansökan från Thorengruppen AB nyetablering av en

fristående gymnasieskola vid Thoren Business School i Halmstad /bilaga - Jimmie Nilsson, kl 13.55

6 Yttrande över ansökan från Thorengruppen AB nyetablering av en

fristående gymnasieskola vid Thoren Business School i Växjö /bilaga - Jimmie Nilsson, kl 14.00

7 Yttrande över ansökan från Drottning Blankas gymnasieskola

8 Yttrande över ansökan från Ljud och Bildskolan/ bilaga

9 Yttrande över ansökan från VFG utbildning/ bilaga

10 Yttrande över ansökan från Växjö Fria gymnasium/bilaga

11 Yttrande över ansökan från Hushållningssällskapet Kalmar/

Kronoberg/Blekinge/bilaga - Jimmie Nilsson, kl 14.25

12 Skolskjutsreglemente och regler för elevresor

- Nils-Göran Jonasson, kl 15.00

13 Patientsäkerhetsberättelse 2015 elevhälsan/bilaga

14 Resurser till studiehandledning och modersmål/bilaga

15 Val av ny kontaktpolitiker - Nils-Göran Jonasson, kl 15.50

16 Öppnande av tillfällig asylskola i Kånna

17 Beslut om tillfälliga skollokaler i Ljungby tätort

18 Information om utbildningsmaterial om pågående dödligt våld

19 Information om rapport från Skolinspektionen " Trygghet och

lärande för barn under 3 år"/bilaga - Maj-Britt Claesson, kl 16.20

20 Statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder/bilaga

21 Ekonomisk information - Marie Steneland, kl 16.45

22 Beslut om skjuts till förskola i Lidhult för barn till asylsökande

- Nils-Göran Jonasson, kl 17.00

23 Nya allmänna råd förskolan - Nils-Göran Jonasson, kl 17.05

24 Årsplanering för mottagande av nyanlända 2016/ Årsplanering

per kommun/ bilaga - Nils-Göran Jonasson, kl 17.15

25 Riskbedömning stora barngrupper på Donationsgatans förskola/

bilaga - Nils-Göran Jonasson, kl 17.20

26 Riskbedömning fastighetsrenovering på Donationsgatans förskola/

bilaga - Nils-Göran Jonasson, kl 17.25

27 Redovisning av meddelanden.

28 Delegerade ärenden.

Ordförande Stefan Willforss Kallelse 2(2) Barn- och utbildningsnämnden Kallelse 1(2) Barn- och utbildningsnämnden

§39 Information från tillsynsbesök

§42 Yttrande över ansökan från Thorengruppen AB i Halmstad

§44 Yttrande över ansökan från Drottning Blankas gymnasieskola

§47 Yttrande över ansökan från Växjö Fria gymnasium

§48 Yttrande över ansökan från Hushållningssällskapet Kalmar/Kronoberg och Blekinge

§51 Resurser till studiehandledning och modersmål

§52 Val av ny kontaktpolitiker

§53 Öppnande av tillfällig asylskola i Kånna

§54 Beslut om tillfälliga skollokaler i Ljungby tätort

§55 Information om utbildningsmaterial om pågående dödligt våld

§56 Information om rapport från Skolinspektionen " Trygghet och lärande för barn under 3 år"

§58 Ekonomisk information

§59 Beslut om skjuts till förskola i Lidhult för barn till asylsökande

§60 Information om nya allmänna råd förskolan

§62 Riskbedömning stora barngrupper på Donationsgatans förskola i Ljungby