Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2016-08-24

Sammanträde 2016-08-24

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Kommunhuset

1 Fastställande av dagordning

3 Nya rutiner för nyanlända – Ann-Christin Peterson-Rosén, kl 13.25

4 Länsstyrelsen Kronoberg kameraövervakning skolor/ bilaga - Hans Holmqvist, kl 13.35

5 Information om ersättning för skolskjuts till Lingbygdens friskola – Nils-Göran Jonasson, Else-Marie Vigren, kl 13.50

6 Verksamhetsplan Fairtrade City/ bilaga – Maria V Johansson kl 14.00

7 SKL – Cirkulär 16.33, ändrade regler om tilläggsbelopp till fri- stående skolor/ bilaga - Marie Steneland, kl 14.10

8 Sammanträdesdagarna 2017, förläggning och tid Marie Steneland, kl 14.20

9 Inriktning antal barn på förskoleavdelning - Birgitta Holmberg, kl 15.00

10 Klövervägens förskola – Nils-Göran Jonasson, kl 15.10

11 Ekonomisk information – Marie Steneland, kl 15.30

13 Meddelanden 14. Delegerande ärenden Ordförande Stefan Willforss

§119 Information om nya rutiner för mottagning och utbildning av nyanlända barn/elever

§121 Information om ersättning för skolskjuts till Lingbygdens friskola

§122 Information om verksamhetsplan för arbetet som Fairtrade City

§123 Information om cirkulär 16:33 gällande ändrade regler om tilläggsbelopp till fristående skolor

§124 Sammanträdesdagar 2017

§126 Idébeskrivning kring nybyggnation av Klövervägens förskola

§129 Delegerande ärenden