Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2018-11-21

Sammanträde 2018-11-21

Datum
Klockan
08:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen

1 Fastställande av dagordning

2 Uppföljning av sommarskolan 2018

- Carina Karlsson, Annette Svensson, Wirginia Bogatic-citron, Agnetha Kvist Abrahamsson, kl 8.20

3 Utvärdering av flexibel ferieanställning på SFI

- Jimmie Nilsson,Peter Claesson kl 8.40

4 Utbildning för asylsökande personer

- Jakob Wide, Agnetha Kvist Abrahamsson, kl 8.50

5 OAS redovisning -Birgitta Bergsten kl 9.00

6 Yttrande om upphörande av gymnasieutskottet

- Nils-Göran Jonasson, kl 9.10

7 Beställning av lokaler för utökning av förskoleverksamhet

inom Ljungby tätort -Nils-Göran Jonasson, Eva Jönsson kl 9.20

8 Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans

enligt 9 § 2 LSS - Anna Johansson, kl 10.00

9 Verksamhetsplan för ökad måluppfyllelse

10 Internkontroll 2018/ kränkande behandling

- Nils-Göran Jonasson kl 10.20

11 Förslag till Resursfördelningssystem grundskola och

förskola - Nils-Göran Jonasson, Marie Steneland, kl 10.30

12 Revidering av reglementet för barn- och utbildningsnämnden

- Nils-Göran Jonasson, kl 10.40

13 Kompisåkning - Else-Marie Vigren, kl 10.50

14 Lärarnas arbetsår för läsåret 2019/2020

- Nils-Göran Jonasson, kl 11.10

15 Ekonomisk information - Marie Steneland, kl 11.20

16 Informationsärenden, tillsynsbesök, kl 11.40

18 Delegerande ärenden

Ordförande Stefan Willforss (C) Kallelse 2(2) Barn- och utbildningsnämnden Kallelse 1(2) Barn- och utbildningsnämnden

§161 Uppföljning av sommarskolan 2018

§162 Utvärdering av flexibel ferieanställning på SFI

§163 Utbildning för asylsökande personer

§165 Yttrande om upphörande av gymnasieutskottet

§166 Beställning av lokaler för utökning av förskoleverksamhet inom Ljungby tätort

§167 Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans enligt 9 §2 LSS

§168 Verksamhetsplan för ökad måluppfyllelse

§169 Intern kontroll 2018 - Kränkande behandling

§170 Förslag till resursfördelningssystem grundskola och förskola

§171 Revidering av reglementet för barn- och utbildningsnämnden

§173 Lärarnas arbetsår för läsåret 2019/2020

§174 Ekonomisk information

§175 Informationsärenden

§177 Delegerande ärenden