Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2019-01-23

Sammanträde 2019-01-23

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Val av ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-2022 (5 ledamöter samt 5 ersättare)

- Nils-Göran Jonasson, kl 8.15

3 Val av ordförande och vice ordförande i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - Nils-Göran Jonasson, kl 8.30

4 Val av ledamot och ersättare i Ungdomsrådet

- Nils-Göran Jonasson, kl 8.40

5 Val av ledamot och ersättare i Brottsförebyggande rådet

- Nils-Göran Jonasson, kl 8.50

6 Kontaktpolitiker inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter

- Nils-Göran Jonasson, kl 9.00

7 Information resultat grundskolan hösten 2018

8 Information nya gymnasielagen - Jakob Wide, kl 9.50

9 Fjärde tekniskt år på gymnasiet ( TE4)

10 Ekonomisk information

11 Informationsärenden, tillsynsbesök, kl 10.20

12 Meddelande

Ordförande Marcus Walldén (M) 2(1) Barn- och utbildningsnämnden Kallelse 1(1) Barn- och utbildningsnämnden

§1 Fastställande av dagordning

§2 Val av ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-2022

§3 Val av ordförande och vice ordförande i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§4 Val av ledamot i ungdomsrådet

§5 Val av ledamot i brottsförebyggande rådet

§6 Val av kontaktpolitiker inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter åren 2019-2022

§7 Utse skolchef enligt skollagen

§8 Ekonomisk information

§9 Informationsärenden