Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2019-04-24

Sammanträde 2019-04-24

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Informationspunkt nr 16/ tillsynsbesök, kl 8.15

3 Yttrande över ansökan från Lärande i Sverige AB

4 Yttrande över ansökan Jensen Education

College AB - Jimmie Nilsson, kl 8.40

5 Yttrande över ansökan Hvilan Utbildning

6 Yttrande över ansökan Värends yrkesgymnasium

7 Yttrande över ansökan från Ryssbygymnasiet

8 Yttrande över ansökan från ProCivitas Privata

Gymnasium - Jimmie Nilsson, kl 9.00

9 Motion - inför lärarassistenter för att underlätta rekrytering,

förbättra arbetsmiljö och höja skolresultat - Jenny Wikby, kl 9.10

10 Beslut programfas Regnbågens förskola

11 Bidragsbelopp till fristående verksamheter

12 Plan för internkontroll - Anita Arnmark, kl 10.10

13 Budget 2020

14 Ekonomisk information- Anita Arnmark, kl 10.40

15 Yttrande till KPMG gällande granskning av besökssäkerhet

och skalskydd - Nils-Göran Jonasson, kl 11.00 Informationsärenden

17 Redovisning av arbetet med pedagogiskt ledarskap

19 Delegerande ärenden

Ordförande Marcus Walldén (M) Kallelse 1(2) Barn- och utbildningsnämnden

§40 Yttrande över ansökan från Lärande i Sverige AB

§41 Yttrande över ansökan från Jensen education college AB

§42 Yttrande över ansökan från Hvilan utbildning AB

§43 Yttrande över ansökan från Värends Yrkesgymnasium AB

§44 Yttrande över ansökan från Ryssbygymnasiet

§45 Yttrande över ansökan från ProCivitas Privata Gymnasium AB

§46 Svar på motion- inför lärarassistenter för att underlätta rekrytering, förbättra arbetsmiljön och höja skolresultaten

§47 Programfas Regnbågens förskola

§48 Bidragsbelopp till fristående verksamheter

§49 Plan för internkontroll

§50 Budget 2020 med behovsanalys och omvärldsbevakning, investeringsplan 2020-2024

§51 Ekonomisk information

§52 Yttrande av KPMG's revisionsrapport granskning av besökssäkerhet och skalskydd på förskola och grundskola

§53 Informationsärenden

§55 Delegerande ärenden