Din position: Hem > Ljungby kommun > Demokratiberedningen > Sammanträde 2015-10-15

Sammanträde 2015-10-15

Datum
Klockan
Plats

2 Yttrande på motion om lobbyism. - Jennie Sjöstrand

4 Bildande av nätverk för skolpersonal som arbetar med elevers inflytande?

5 Uppdrag från fullmäktige att utreda arbetsutskottens vara eller icke vara.

6 Motion om allmänpolitiska debatter i kommunfullmäktige.

7 Redovisning av ansökan om förstudie med kommun i Mocambique.

9 Övriga frågor.

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel Kallelse 1(1) Kommunfullmäktiges demokratiberedning