Din position: Hem > Ljungby kommun > Demokratiberedningen > Sammanträde 2016-04-14

Sammanträde 2016-04-14

Datum
Klockan
Plats

2 Förslag till riktlinjer för svar på motioner (Kf).

3 Marknadsföring av kommunens olika metoder för medborgardialog (Db).

5 Projekt om hållbar utveckling med Mocambique (Db).

6 Genomgång av förslaget till handbok för medborgardialog (Db).

7 Övriga frågor.

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel Kallelse 1(1) Kommunfullmäktiges demokratiberedning